1 2 3 22 9 / 190
Faşist iktidar koalisyonu, geçmiş isyanlardan tecrübe ettikleri ile mevcut muhalefet örgütlerini ya da muhalif figürleri etkisizleştirecek, örgüt ve örgütçü ile geniş kitleler arasına duvarlar örecek ...
Cumhuriyet dediğimiz şeyin tam adının Türkiye Cumhuriyeti Devleti olduğunu, kitlelerin zihninde bu Devlet’ten ayrışmış soyut bir Cumhuriyet olmadığını unutmayalım. “Cumhuriyetin kazanımları” ile kaste ...
O çok referans verilen 7 Haziran 2015 seçimlerinin başarısı Gezi ve Kobanê gibi bir büyük isyan ve bir kitle direnişinin ürünüydü. AKP’nin ve müttefiklerinin bu yeni sürece yanıtı ise esasen "seçim ye ...
Sermayenin savaş örgütleri ezilen sınıfları savunmasız kılmak için ne kadar seçim meydanına hapsetmeye çalışırsa çalışsın, Türkiye toplumunun politik muhalefeti seçmen davranışına indirgenememekte, se ...
Memet Gezer yargılanmak üzere değil susturulmak üzere getirildi. Konuşabilecekleri Reyhanlı Katliamı’nın arka planından fazlasıdır. Ancak mesele Reyhanlı Katliamı davası ise, o da bilen ve dahil olan ...
Emek hareketi ve sosyalist hareket bu 1 Mayıs’a, sadece bir gün ve alan tartışmasından ibaret olmayan, kendi öznel gerçekliğini yansıtan bir çelişki halinde gitmektedir. Pasifizm ve direniş iradesi, s ...
Meselemiz, işçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs’ın adına ve tarihine yaraşır şekilde işçi sınıfının bugüne dair sözünün, itirazlarının, taleplerinin, politik iddiasının en etkili ...
Havaalanından şehir merkezine, parasından pasaportuna, ekonomisinden anayasasına, nereden bakarsanız aslında olmayan, daha doğrusu var olmasına bizzat Türkiye’yi yönetenler tarafından izin verilmeyen ...
İşçi sınıfı hareketinin ve ezilen halkların yeni enternasyonalist, küresel direnişine Ukrayna savaşının sorumlularından ve emperyalist-kapitalist sistem adına insanlığa karşı açılmış topyekûn savaşın ...
1 2 3 22 9 / 190