1 2 3 4 5 18 / 38
Birçoklarının aksine duygusaldır da, yoldaşları için yapmayacağı bir şey yoktur; hele onlar gözaltındalarsa, hele onların kanlı işkence altında olduklarını biliyorsa, hele onlar bir şey istemişlerse k ...
Bir devrin sembolü idi Aysel Zehir adı gerçekten de, bir mıh gibi kazındı o devre tanıklık eden zihinlere; hiç unutulmadı, hep hatırlandı, yanında olmaya, derdine derman, yarasına merhem olmaya çalışı ...
Üç  yaşındaki kızlarını Fransız bir aileye teslim edip bütün vaktini direnişe adamaktan başka bir yol yoktur artık Olga için. “Pierret” kod adıyla yıldırım gibi girer saflara. Kısa sürede Fransa’da di ...
Ermeni tarihinin en önemli figürlerindendi, kimilerine göre de “İlklerin Kadını”ydı o ...
UNICEF’in verilerine göre her 4 dakikada bir, dünyanın herhangi bir yerinde, küçücük kız çocuğunun klitorisi kurban edilmektedir ilahlara. Kadının temizliğinin ve saf bir anne olabilmesinin yolunun Af ...
Keyfiliğin, hukuksuzluğun, devlet terörünün ayyuka çıktığı o kapkara dönemde 30.000’den fazla insanın gözaltında kaybolduğu söylenir. Bu sayının içinde Gelman’ın iki de göz bebeği vardır; birisi oğlu ...
Önce bütün Buca Cezaevi koğuşlarının ‘Sedat Abey’i olmuş, sonra idamlık hücrelerinin ‘Oturan Adam’ı. 1990 yılında, on yıl yatan idam hükümlülerine getirilen afla salıverildiğinde “İpten Yırtan Adam” u ...
Burjuvazi indirmesine indirmişti kanlı giyotinini Olympe'in başına ama çok geçmeden anladı, yok ettiğinin aslında onun sadece o güzel, o direngen başı olduğunu. Kavgası, mücadelesi düşünceleri nesilde ...
Sadece onların direnişi de değil tabii, onların cezaevine gelişiyle birlikte yavaş yavaş insanların ölü toprağının üzerlerinden atıp silkinişlerini, bir direniş öbeğinin oluşmasını, gittikçe bütün cez ...
1 2 3 4 5 18 / 38