Türkiye’de pek çok medya organizasyonu kendini “alternatif medya” olarak isimlendiriyor. Bu doğru. Ancak bu kurumların alternatif medya için tam bir örnek ol(a)madıkları da doğru. Sadece siyasal iktid ...
Enkaz altındaki bir çocuğa ait olan mektubun okunması haberin hangi değer etmeni ile ilişkilidir? Bu hareketin ekran başındaki izleyicileri dramatize etmekten başka bir amacı var mıdır? Ana akımın ken ...
Filmin ana teması faşizm olsa da onun militarizm ve tekelcilik ile kurduğu ilişkinin toplumsalda sıradanlaşması film üzerine güncel bir okuma yapmanın olanağını da bizlere sunuyor. Sıradan Faşizm şu d ...
Yıllarca kronikleşen akciğer hastalıklarıyla mücadele eden Zonguldak halkı, COVID-19 mücadelesine en hassas noktadan dâhil olmuş gözüküyor. Bu ölümcül salgın günlerinde bile termik santrallerin çalışm ...
4 / 4