Devrimcilerin teori ve pratiğinde direniş alanlarına yönelik düşünüş ve hareket etme biçimi asgari ilkelerde ortaklaştırılmalıdır. Bu ilkeler hareketin anti-faşist, anti-kapitalist, anti-cinsiyetçi ve ...
1 / 1