1 2 3 13 9 / 109
Halkevleri’nin çağrısını yaptığı “Yok oluştan yeniden inşaya kamusallık sempozumu” öncesinde Halkevleri Emek Sekreteri İbrahim Kara ve Kadın Sekreteri Berna Demirdaş’la sempozyumla ne hedeflendiğine, ...
Bartın Amasra’da 41 madencinin yaşamını yitirmesine yol açan katliamın arka planını, aynı madende 24 yıl çalışmış maden işçisi Cengiz Yaşar Alpan’la konuştuk. Alpan, rödovans anlaşmalarıyla çalışma sa ...
Ankara Barosu 67. Olağan Genel Kurulu’na giderken avukatların sorunlarını ve gündemlerini, baronun bu dönemde nasıl konumlanması gerektiğini ve kendilerinin nasıl program sunduklarını üç adaydan biri ...
“Geçmiş ile bugün arasındaki ana aks kayması devrim konusundadır; ana farklılık, toplumsal üretim ilişkilerinin analizi ile devrim stratejileri arasındaki içsel bağlantıyı bir arada kavrayan düşünsel ...
"'Sabancı’ya kafa tutan burada neler yapmaz?' diyerek farklı dağıtım şirketlerindeki ve diğer işyerlerindeki işçilerden sendikamıza yönelim var. 'Masa başında işçinin hakkını satan değil, gerekirse di ...
Serdaroğlu, AKP iktidarının son 20 yılda attığı adımlarla devletin kurumsal işleyişinin bütünüyle emeğin mücadelesini bastırmaya odaklandığını, artık sendikal örgütlenmenin adeta bir yasa dışı örgütün ...
"Suriye savaşı için eğitilip donatılan bütün cihatçılar AKP’nin garantörlüğü altındaki paralı askerlerdir ve bunların ekonomik yükü fazla gelmeye başlamıştır. Bu devasa cihatçı ordunun Türkiye için ba ...
Sistemin bir bütün olarak kriz içinde olduğunu ve çatışmalı bir süreç öngördüklerini belirten Merttürk, “Tarif ettiğimiz kriz tablosunda kendimizi konumlandırdığımız yer, neoliberalizme ve faşizme kar ...
"Yetkili sendikaların örgütlü oldukları işyerlerinde elde edilen kazanımlara baktığımızda da bunun sendikaların sahip oldukları yetkiyle masa başında kazanılmadığını, işçilerin örgütlü gücü ve birliği ...
1 2 3 13 9 / 109