Ekonomik ve toplumsal bir çöküntü yaratarak şiddetli sınıfsal çatışmaları kaçınılmaz kılan sistemsel bir kriz… Halka karşı savaş haline geçmiş bir iktidar… Krizin sistemsel boyutunu ikincilleştirerek ...
1 / 1