1 2 9 / 17
Türcülüğün, kapitalizmin yok saydığı, ezdiği, öldürdüğü her canlının yanında ve bunları dayatan sistemin karşısında olduklarını belirten veganlar 1 Mayıs’ta alanlarda olacaklarını açıkladı ...
8 Mart’tan aldıkları dayanışma ruhunu 1 Mayıs’a taşıyacaklarını belirten kadın ve LGBTİ+ örgütleri İstanbul Sözleşmesi’nin feshini de 1 Mayıs yasaklarını da tanımadıklarını söylüyor ...
Gençliğin direnişi zaman zaman kampüs sınırlarını aştığı gibi muhalefetin yılların ağır saldırıları altında güncel bazı kabullerinin sınırlarını da aştı. Umutsuzluğa düşmedi, sözlerini esirgemedi, gay ...
Bu 1 Mayıs sürecinde sendika ve meslek örgütlerine yaşanan gerilemenin artık bir eşiğe dayandığının görüldüğüne dikkat çeken Alınteri, sol-sosyalist güçlerin de henüz kendi güçleriyle özneleşme, toplu ...
KöZ, iktidarın pandemi yönetimi karşısında etkili bir itiraz geliştirilememesi ve yasakların etkili hale gelmesinde eleştirilerini sosyalist harekete yöneltiyor, 1 Mayıs’ta da HDP’ye yönelik baskıları ...
İktidar boğazına kadar pisliğe batmışken ve her geçen gün karşısında yeni bir toplumsal direniş odağı bulurken, dayatılan yasakların sınırları içinde kalmanın kabullenilemeyeceğini söyleyen Halkevleri ...
HDP İstanbul İl Örgütü Emek Komisyonu Sözcüsü Sadrettin Güler, 1 Mayıs sürecine 8 Mart ve 21 Mart’ta yakalanan coşkuyu daha da büyütmek hedefiyle yaklaştıklarını ancak sürecin belirleyeni olan emek ve ...
SYKP’den Roni Gören, pandemi koşullarında işçilerin haklarına ve özgürlüklerine yoğun bir saldırı dalgası altında karşılanan 2021 1 Mayıs’ının önemli bir eşik haline geldiğini söylüyor ...
Sol Parti MYK üyesi Deniz Demirdöğen, 1 Mayıs’ta örgütlü oldukları her mahalleyi 1 Mayıs alanına çevirmeyi hedeflediklerini belirterek iktidarın baskıları karşısında “Toplumsal muhalefet, Gezi’de, Hay ...
1 2 9 / 17