1 2 3 4 5 15 27 / 132
Finansallaşma altındaki gündelik yaşam deneyiminin kendisi zaten bir kriz iken, bu “kriz” heyulasına çok fazla odaklanmak tehlikeli bir şeydir ...
Spor, özellikle de futbol, dünyada hiçbir yeri olmayanlara bir sığınak sağlayan birkaç yerden biridir ...
Devrim yapmak hoşuma gidiyor! Futbol izlemek hoşuma gidiyor! Gereken enerjiye sahip olduklarında, ikisi de bu enerjilerini her yöne saçıyor. Bu iki dünyayı, evreni birbirinden ayıranları hiç anlamıyor ...
Devrimci öncü, parlamentonun içinde ve dışında, konseyler sistemi dahilinde cisimleşen proletarya diktatörlüğünü yerleştirmeye yöneltilmiş devrimci çabanın doğru sonucunu sağlamak zorundadır ...
Halk eğitiminin çalışma biçimleri sayesinde, ezilenler, kıtanın dört bir yanında daha fazla çeşitlilik içeren taban örgütlenmelerinin yaratılmasına katkıda bulunan biçimde, onları baskı altında tutan ...
Libya’daki pek çok özel ordudan biri, Bingazi ile Mısır sınırı arasında bulunan ve uzun zamandır kuşatma altında olan Derna kıyı şehrine ilerliyor ...
1848 Haziran Ayaklanması’nın 150. Yılını idrak ettiğimiz bugün, Paris’te işçilerin muhafazakar cumhuriyetçi hükümete ve hükümetin işlikleri kapatma kararına karşı gerçekleştirdiği ayaklanmanın kısa hi ...
"Türk ve Kürt yoldaşlara sesleniyorum; feminist mücadele bütün gezegene yayılan bir virüstür. Güçlerimizi çoğaltalım, saflarımızı sıklaştıralım… Birlikte her şeyi başarabiliriz. Çünkü hayatı yaratan b ...
Kolektif öz-yönetimin kendisini Doğu’daki devlet sosyalisti kolektivizme ve Batı’daki liberal demokratik hegemonyaya karşı savunabileceği düşüncesi, bugün kapitalizm karşıtı hareketlere ilham vermeyi ...
1 2 3 4 5 15 27 / 132