1 2 9 / 13
Planlanan şey, Avrupa iltica sisteminin kamuoyunun algısından uzak bir şekilde tasfiyesidir. Bu planlarla, “Araçsallaştırma” ve “Tarama Yönetmeliği” gibi yeni kavramlar ve araçlarla, mülteciler ulusla ...
Kimin hangi fikri kamuoyuna açıklayabileceğine sadece iletişim tekellerinin karar vereceği günler kapıda. Bir de devletler var tabiî. Onlar da tekellerin keyfiyetine müdahale gerekçesiyle kontrol sağl ...
Böyle bir durumda, bu efsanenin hem tüketicilerin hem de ideolojinin üreticilerinin zihninde mevcut olup olmadığından şüpheliyim. Ancak bir biçime sokulması gerekiyordu: Bizden ne koparıldı, önce nele ...
Vicdani ret hakkı, askere gitmeme ve firar konularında Belarus, Rusya ve Ukrayna’da farklı farklı yasal düzenlemeler bulunmaktadır ...
Direnmek, asla pes etmemek ve sebat etmek demektir. Direnmek, kendini savunmak ve kazanmak demektir. Sırdaşlarımızı bu direnişlerinde, yani yaşam mücadelelerinde destekleyelim. Bu hem onlara hem de ke ...
Ukrayna’daki savaşı, Hitler'in Sovyetler Birliği'ne yönelik faşist saldırılarını deneyimleyen büyükannemle günümüzdeki savaş hakkında konuşmak üzere bir fırsat olarak değerlendirdim. Büyükannem bir yı ...
Savaş sebebiyle göç eden mültecilerin durumu daha da kötüleşiyor. Mülteciler birinci ve ikinci sınıf mülteciler olarak ayrılıyor ...
Darwin'e göre, sosyal içgüdülerin ve ayıklanarak birleştirilmiş rasyonel yeteneklerin evrimsel olarak birbirine karışması, arkaik zamanlardaki seçilimin işleyişini karakterize eden, "daha az uygun" ol ...
“Polonya-Belarus sınırında insanlar ölüyor. Ölümlerinin sebebi, onları kurtarmak için hiçbir yol bulamayışımız değil, aksine onları ölüme terk edişimiz. Bu tam bir kâbus” ...
1 2 9 / 13