Söyleşiler

1 55 56 57513 / 513
Sendika.org: Sizin örgütlenme alanlarınız olan tütün ve üzüm sektörlerinde neler yapılıyor, öncelikle bunları konuşalım. Adnan Çobanoğlu: Türkiye Tarım ve Hayvancılık Kurultayı'nda çiftçiler olarak ...
Sendika.org- Türkiye'de, AB üyeliği ile demokrasinin gelişeceği, emekçilerin mücadelelerle kazanılamamış bir çok hakkının kazanılacağı tartışılıyor, AB Türkiye emekçileri açısından bir şans, önemli bi ...
"Sağlıkta Dönüşüm Programı" Neler Getiriyor?/ Prof. Dr. Gençay Gürsoy ile söyleşi - Şubat 2004 NATO'ya Karşı Avukatlar'la Röportaj -Temmuz 2004 Tarımda yıkım ve mücadele-Abdullah ...
YÖN: Türkiye orta vadede, yani, yaklaşık 5-10 yıllık bir adaylık sürecinden sonra tam üyeliğe kabul edilebileceği yaklaşımı gerçekçi midir? F.Başkaya: Aslında bu sorunuzun cevabı yukardaki açıklam ...
YÖN: Geçtiğimiz aylarda Türkiye'nin AB'ye tam üyelik adaylığının kabul edilmesinin ardındaki nedenler nelerdir? K. Boratav: Türkiye'nin AB'ye tam üyelik adaylığının kabul edilmesini değerlendiri ...
Gitmemde en büyük etmen de yüzümüzün sürekli olarak batıya dönük olmasında. Batı dışında Latin Amerika'ya karşı bir ilgimiz var ancak Asya ile Afrika ile ilgili bildiklerimiz sınırlı. Asya'yı kendi gö ...
Patronları, iş yaptıkları işgalci şirketlerden trilyonlar alırken onlar işsizlikten ve yoksulluktan bu işi yapmaya mecbur bırakılıyorlar. Saldırıya uğradıklarında ise ne patronları ne de onları ölümün ...
sendika.org, NATO zirvesi boyunca bir kriz merkezi gibi çalışan, NATO protestoları sırasında yaşanan her türlü hak ihlali, gözaltı, yaralanma ile ilgili hukuki müdahalede bulunan ve bilgi aktarımı işl ...
Gençay Gürsoy: Sağlıkta Dönüşüm Programı çok genel çerçevesi ile bugüne kadar özellikle '80 sonrası siyasal iktidarların gündeme getirip de gerçekleştirme konusunda somut adımlar atmaya cesaret edilem ...
1 55 56 57513 / 513