Söyleşiler

1 54 55 56498 / 498
Patronları, iş yaptıkları işgalci şirketlerden trilyonlar alırken onlar işsizlikten ve yoksulluktan bu işi yapmaya mecbur bırakılıyorlar. Saldırıya uğradıklarında ise ne patronları ne de onları ölümün ...
sendika.org, NATO zirvesi boyunca bir kriz merkezi gibi çalışan, NATO protestoları sırasında yaşanan her türlü hak ihlali, gözaltı, yaralanma ile ilgili hukuki müdahalede bulunan ve bilgi aktarımı işl ...
Gençay Gürsoy: Sağlıkta Dönüşüm Programı çok genel çerçevesi ile bugüne kadar özellikle '80 sonrası siyasal iktidarların gündeme getirip de gerçekleştirme konusunda somut adımlar atmaya cesaret edilem ...
1 54 55 56498 / 498