Sendika.Org Yazıları

1 2 3 4 1.033 18 / 9289
Türkiye’de toplumun yüzde 70’i işçileşti ve işçileşen kesimlerin yeniden işçileşmesi saldırıları da OHAL, salgın vb. süreçlerle devam ediyor. Toplumun ezici çoğunluğunu oluşturan işçiler, sermaye karş ...
Terörü faşizmin olmazsa olmaz unsuru olarak gören Dimitrov, faşizmin hegemonyasını burjuva demokrasilerinde olduğu gibi rıza (“insani tercih”) ile sağladığına inanan liberal tarihçiler tarafından sıkl ...
Kendisinden önce orada yaşayanın aktaracağı derse ve bilgiye aldırmamanın sonucu büyük bir yıkımdır diyor Mother filmi. Mayaları önemsemeyen İspanyollar, Kuzey Amerika yerlileri ile birlikte yaşayamay ...
Ezilenler, kadınlar, azınlıklar, kenarda köşede kalmışlar, işçiler, solcular, devrimciler, sınıf temsilcileri, önderler içinde bulundukları koşulları, dertleri, sıkıntılarını, hayallerini, isyanlarını ...
Gerek Ermeni Soykırımı gerekse de Kürt sorunundaki tarihsel hakikat sorunlarının demokrasiyle ilişkisi, hukukta usul ile esas arasındaki ilişkiye benzer. Usul esastan önce gelir ve usulün evrensel nor ...
Yasakları kabul etmeyerek polis terörüyle yüz yüze gelme pahasına sokaklara çıkan ve “Milyonlarca işçi ölümüne çalıştırılıyorken 1 Mayıs'ı yasaklayamazsınız” diyenler sayesinde, sermayenin ve iktidarı ...
Örgütlülük ne demek, sendika ne demek, dayanışma ne demek sorgular oldu sağlık emekçileri ve beyaz tulum hiç bu kadar yakın olmadı işçi tulumuna ...
Bu sene 1 Mayıs’ı yalnızca izin verildiği ölçüde, izin verilen günlerde, izin verilen kalıplarda kutlamak, sınıftan ve halktan kopmak bize yakışmaz. Taksim Camii’nin açılışı Ramazan ayında yapılabilsi ...
Bazılarının iki 28 Nisan’ı vardır. Biri 1960 yılının 28 Nisan’ı, diğeri 1988 yılının 28 Nisan’ı ...
1 2 3 4 1.033 18 / 9289