Sendika.Org Yazıları

1 2 3 4 1.058 18 / 9516
Gelinen aşamada sosyalistlerin sosyal demokratları desteklemek dışında bir seçeneği var mı? Sosyalistler bir devrimi gerçekleştiremiyorsa ki mevcut dönemde bu açık bir gerçek, geniş kitlelerin rahat b ...
Lenin dahi olsa komünist bir partide “halef” ya da “vasi” tayininin Marksizm’in özüne ve tarihsel amaçlarına aykırılığı çok açık olduğu halde bu masal Marksist olduğunu iddia edenler arasında bile alı ...
Bugün ülke siyasetinde izlenen yolun EMO Ankara Şubesi’nde de izlendiğini görüyoruz. Sola sırtını dönerek sağı örgütleyen ve onunla ittifak yapan, ağır ekonomik ve siyasi krize yönelik halkın tepkiler ...
Çatlak, muhafazakâr bir aileyi neredeyse tüm yönleriyle ele alan muhteşem bir film. Ortaklaşmış bir ekonomi temelinde, “kutsal aile” kurumu altında bir arada durmaya çalışan ama aslında birbirinden ne ...
5 Mart 1871’de Paris Komünü’nün dünyayı selamlamaya başladığı günlerde açılan Rosa’nın gözleri, kendince ana eksenini çizdiği gerçek bir Marksist Parti yaratıp, gözlerini nihayet uç vermeye başlayan A ...
Gericiliğin bu kadar dalga dalga yayıldığı, hayatımızın içine kadar girdiği, kurumsallaştığı bir dönemde tarihsel bir görevle karşı karşıyayız. Öğretmenler hiç tereddütsüz laik, bilimsel eğitimin bayr ...
sokak, direnişin örgütlendiği mekân yani fabrika, işyeri, okul… ama aynı zamanda politik insanın kendisi gibi düşünmeyenle, kendisine benzemeyenle temas ettiği, edebildiği kamusal alan; kıraathaneden ...
Bizim görevimiz sendikalarda yan yana gelen meslektaşlarımızın yoluna içerde ve dışarda taş koymak değil elbette. Bizim görevimiz Türkiye’nin özgün dinamiklerini içine katarak bu mesleği yeniden yorum ...
Felsefe ve sosyoloji “bilmeye cüret eden” ve belki de en önemlisi varolan zihinsel putları yıkmaya çalışan önemli iki temel sosyal bilimdir. Felsefe ve sosyoloji var olanın ötesine bakabilmeyi, farklı ...
1 2 3 4 1.058 18 / 9516