Sendika.Org Yazıları

1 2 3 4 1.077 18 / 9686
Devletin kodlarında hâlâ daha Aleviler öteki, kendinden olmayandır. Bu nedenle milliyetçi, pragmatist siyasetçiler birkaç oy uğruna toplumu kutuplaştırmak için Aleviliği kullanmaktan çekinmiyorlar. Bu ...
Politik olanın, salt politikadan ayrılmak suretiyle sivil toplumun sınırları içerisinden yorumlanması çabası, tek başına bir gerçekliğe denk düşmemektedir. Dolayısıyla demokratik değerler ile bağlantı ...
Borç batağına saplanmış bir devletin tütün piyasasını yabancı sermayeye teslim etmek zorunda kalmasından bahsederken kapitalizmin gelişiminin sömürgeleşmeyle paralel ilerlediğini görüyoruz. İktidar al ...
"Cehennemde İki Devre" filminin tutsaklarının, çaresizliğini tanımlamak için "Yine de maça çıkmak zorundadırlar" demiş idik. Onların "maç sonunda öldürülmemeyi ummaktan başka çareleri yoktu"yu da ekle ...
İnsanlar çok borçlu ve gelirleri çok düştü. İktidar istediği zümreye “verdimse ben verdim” diyerek yaptığı yolsuzluğu, vergi borcunu, kredisi borcunu, borcunu... siliyor da. İktidara hükmetme gücünü v ...
Bir devrin sembolü idi Aysel Zehir adı gerçekten de, bir mıh gibi kazındı o devre tanıklık eden zihinlere; hiç unutulmadı, hep hatırlandı, yanında olmaya, derdine derman, yarasına merhem olmaya çalışı ...
Son yılların dünyayı kasıp kavuran neoliberal politikalar bizim yoksullaşmamıza neden olduğu kadar insanlığı çürüten savaşın da nedenidir. Bu koşullarda durumumuzu gözden geçirmek ve kaybettiğimiz iti ...
Neoliberalizme karşı yürütülen mücadelelerin ilk perdesi olan haklara, kamusal alanlara, iş güvencesine saldırılara karşı savunma hareketleri yenilgiye uğradı. Bu yenilgiler toplumsal yıkımlar, mücade ...
Derin bir hayal kırıklığı, çözülemez bir adaletsiz düzen, emeğinin ve 28 Şubat’ta uğradığı haksızlığın kemikleştiğini gördükçe umuduna yeller esmiş adeta. Çünkü sıra arkadaşlarının İmam Hatip’te birli ...
1 2 3 4 1.077 18 / 9686