Sendika.Org Yazıları

1 2 3 4 1.026 18 / 9231
Tekelci aşamada burjuvazi parlamenter demokrasiyi boynunda bir yük olarak görmektedir. Lenin’in “siyasal demokrasi serbest rekabete, siyasal gericilik ise tekellere tekabül eder” dediği bu aşamada, si ...
Borçla prangalanmış işçi, bu kez artık evinde de 24 saat denetlenen, işsiz kalmamak için çırpındırılan, ailesinin önünde çaresiz bırakılan değersiz bir nesneye dönüştürülmek istenmektedir ...
Oxfam’ın yayımladığı Eşitsizlik Virüsü raporuna göre en zengin 10 kişinin 9 aylık servet artışıyla tüm dünya aşılanabilir. Ayrıca en zengin 1000 kişi bu süreçte servetlerinin arttırmaya devam etmiştir ...
Zamana yayılan mücadele her geçen gün yeni kesimleri sokağa, eyleme, tutum açıklamaya davet ediyor. Eylemler tüm ülkeye yayıldı. Şimdilik öncü topluluklar sokakta; ama toplumsal sempatiyi arkaladıklar ...
Sorun zenginin, gelişmiş ülkelerin, kapitalizmin ve çok uluslu şirketlerinin dünyayı kirletmesi, felaketlere sürüklemesidir. Doğayı ele geçirip metaya dönüştürerek sömürmesi ve çalışanların yaşamını t ...
Sendikalarımızda başta sendikal demokrasi ilkelerine, çoğulculuğa, alanın ihtiyaçlarına uygun politikalara, sınıf ve kitle sendikacılığı yürüyüşüne yabancılaşma sorunu yaşanırken; hak ve özgürlükler v ...
Son dönemlerde özellikle de ABD’de Joe Biden’ın seçilmesinden sonra, yaşanan bazı “tuhaf” olayları alt alta yazıp belirli bir mantık ile birbirine bağladığımız zaman, aslında AKP’nin alttan alta gizli ...
İki saat süren saldırıların ardından Moda’da bir araya gelen, büyük bir coşku ve kararlılıkla yürüyen o genç kalabalığı görüp de umutsuz olmak mümkün değildi. “Z Kuşağı” gibi apolitik ve nesneleştiric ...
Memlekette kayyum görülmemiş bir şey sayılmaz. Peki neden diğerleri değil de Boğaziçi kayyumu bardağı taşırdı? Çünkü bardak doldu, almıyor artık! Bütün kayyumlara, haksızlıklara, adaletsizliklere, zor ...
1 2 3 4 1.026 18 / 9231