Sendika.Org Yazıları

1 1.105 1.106 1.107 1.108 9963 / 9965
Esasen bu tehdidin altında, esnek çalışma öngören bir iş yasasını hayata geçirmek istemeleri yatıyor. 15 Mart'ta yürürlüğe girecek iş güvencesi ile birlikte, işverenlere sonsuz keyfiyet sağlayan iş ya ...
Çok ilginç ve akıl dışı bir iş olan "karnelere reklam alma fikri" sanırım siteyi ziyaret edenlerden birinin değildir. Nasıl olsa ortalık toz duman ve bir tek savaş gündemi arka planda değil.Adana' da ...
Acil Eylem Planı diye başlayan açıklamalar, yazıların ardından, özellikle iki temel alan konusunda adımların atıldığı görülüyor. Bunlardan ilki sosyal güvenlik sistemi, ikincisi ise çalışma hayatı ...
Seçim sürecinde zaman zaman konuyu gündemine alan AKP kurmayları, zorunlu tasarruf birikimlerinin ödenmesi gerektiğini dile getirdiler. Elbette bunu söylerken yıllardır çalışan insanların bu haklarını ...
ESK'nin işlevi üzerinde bugüne kadar epey tartışma yapıldı, eleştiriler dile getirildi. Eleştirilerin odak noktası, ESK'nın hükümet politikalarını meşrulaştıran bir işlev görmesiydi. Doğrudur, iyi işl ...
Programda ilk göze çarpan emekçilerin, kamu çalışanlarının, yoksul halk kesimlerinin beklentilerine yönelik somut öneri ve çözümlerin ortaya konmamasıdır. Buna karşılık kimi temel sorunlar karşısında ...
Sonuçlar seçim sisteminin haksız ve adaletsiz olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Oyların yarıya yakını boşa gitti; halkın yarısının tercihi parlamentoya yansımadı. AKP % 35 oyla meclis sandalye ...
Flora Tristan 17 yaşındayken bir evlilik yapar ve 2 çocuk dünyaya getirir. Eşi Chazal, sarhoş despot ve borçlarını karısını fuhuşa iterek kapatmak isteyen bir kumarbazdır. Flora Tristan, 1825' te evin ...
1853 yılında, Arjantin'de köleliğin kaldırılması ile çağdaş anlamda işçilerin oluşmasının sosyal ve yasal temelleri de atılmış olmasına rağmen, bu proleterleşme sürecinin işçileri başlangıçta ne kentl ...
1 1.105 1.106 1.107 1.108 9963 / 9965