Sendika.Org Yazıları

1 1.099 1.100 1.101 1.102 9909 / 9914
Türk-İş, görüşmeleri yürütmek üzere konfederasyon yönetim kurulu üyelerinin de aralarında bulunduğu Orman-İş, Türkiye Maden-İş, Petrol-İş, Şeker-İş, Yol-İş, Haber-İş ve Türk Harb-İş sendikalarının gen ...
Seçimlere iyi hazırlanmanın Türkiye'deki karşılığının herkesin gönlünü hoş tutmaktan, en azından tepkisini kazanmamaktan geçtiği biliniyor. AKP'den beklenti içinde olanlar, geçmiş hükümetlere duyd ...
Ülkemizde de özellikle son iki yıldır yaşanan krizle birlikte bu konu çokça tartışılır oldu. Varolan geleneksel kır ve kent yoksulluğunun yanı sıra, son 20 yıldır "liberalleşmenin" nimetlerinden yarar ...
Esasen bu tehdidin altında, esnek çalışma öngören bir iş yasasını hayata geçirmek istemeleri yatıyor. 15 Mart'ta yürürlüğe girecek iş güvencesi ile birlikte, işverenlere sonsuz keyfiyet sağlayan iş ya ...
Çok ilginç ve akıl dışı bir iş olan "karnelere reklam alma fikri" sanırım siteyi ziyaret edenlerden birinin değildir. Nasıl olsa ortalık toz duman ve bir tek savaş gündemi arka planda değil.Adana' da ...
Acil Eylem Planı diye başlayan açıklamalar, yazıların ardından, özellikle iki temel alan konusunda adımların atıldığı görülüyor. Bunlardan ilki sosyal güvenlik sistemi, ikincisi ise çalışma hayatı ...
Seçim sürecinde zaman zaman konuyu gündemine alan AKP kurmayları, zorunlu tasarruf birikimlerinin ödenmesi gerektiğini dile getirdiler. Elbette bunu söylerken yıllardır çalışan insanların bu haklarını ...
ESK'nin işlevi üzerinde bugüne kadar epey tartışma yapıldı, eleştiriler dile getirildi. Eleştirilerin odak noktası, ESK'nın hükümet politikalarını meşrulaştıran bir işlev görmesiydi. Doğrudur, iyi işl ...
Programda ilk göze çarpan emekçilerin, kamu çalışanlarının, yoksul halk kesimlerinin beklentilerine yönelik somut öneri ve çözümlerin ortaya konmamasıdır. Buna karşılık kimi temel sorunlar karşısında ...
1 1.099 1.100 1.101 1.102 9909 / 9914