Sendika.Org Yazıları

1 1.091 1.092 1.093 1.094 1.095 1.099 9837 / 9887
Bir bakıma, bütün dinler, insanlığın ve yeryüzünün sorunlarına mevcut siyasal sınırları tanımayan bir bütünlük içinde çözüm aradıkları için -paradoksal olarak gerçekte bazı derin ayrılıkların nedeni o ...
Bu bölümde ise bu süreçle birlikte yaşanan üretim sürecindeki dönüşüm ve devletin değişen rolünün sendikalara etkisi, sendikal örgütlenme sorunu, örgütlenmeyi geliştirmek için geliştirilen mücadele bi ...
Bunların yanı sıra yatırımlar, lisanslama, telif hakları, patentler gibi konularda da sermayenin oldukça önemli kayıpları olmuştur. Kaybettiği şeylerin çok olması nedeniyle, sermaye cephesi, şaşkınlığ ...
Son yıllarda, bankacılık sektöründe yaşanan olumsuzluklar genel olarak mali sektörü de etkilemekte; bu alanda yaşanan olumsuzluklar adeta dönemsel ekonomik bir krizin kronik/sürekli bir kriz olgusuna ...
Yerelleşme tartışmaları daha çok, yerel yönetimler yasa tasarıları süreçlerinde, kamunun yeniden yapılandırılması hazırlıklarında belirginleşiyor ya da vücut buluyor. Bu tartışmalar birbirinden farklı ...
Bu nedenle bu yazı, yargının yapısal sorunları ve çözüm önerilerini tartışmaktan öte; yeni dünya düzeninde, toplumsal ilişkilerin ve tekabül ettikleri kurumların değiştiği dönemde yargılama kurumunun ...
Böylesi bir mücadele geleneğinden gelen kamu emekçilerin örgütü olan KESK, içinde bulunduğumuz Toplu Görüşme sürecinde AKP hükümetine de aynı düşünce ve inançla bir demokrasi dersi verme görevi ile ka ...
Çünkü, kapitalizmin temel kurallarından biri işsizliğin mutlaka olması gerekliliği üzerine inşa edilmiştir. Nedeni ise oldukça basittir. Çünkü, yedek işgücü olan bu işsizler, kapitalizmin duraklama ve ...
1 1.091 1.092 1.093 1.094 1.095 1.099 9837 / 9887