Sendika.Org Yazıları

1 1.090 1.091 1.092 1.093 9828 / 9837
Yoksulluğu sınıfsal bir çözümlemeye tabi tutmadan kendi başına ele almak, yoksulluk ile mağduriyet özdeşliğinden hareketle mağduriyeti (riski) giderici tedbirler almak, bugünkü egemen "yoksullukla müc ...
Türk-İş, görüşmeleri yürütmek üzere konfederasyon yönetim kurulu üyelerinin de aralarında bulunduğu Orman-İş, Türkiye Maden-İş, Petrol-İş, Şeker-İş, Yol-İş, Haber-İş ve Türk Harb-İş sendikalarının gen ...
Amerika'nın dünyanın doğal sahibi olduğunu iddia eden ve bunu bütün Amerika'lıların sınıf, renk, dil ya da başka bir ayırım olmadan desteklediğini savunan koyu milliyetciler bir örneği tekrarlamak ...
Amerika'nın dünyanın doğal sahibi olduğunu iddia eden ve bunu bütün Amerika'lıların sınıf, renk, dil ya da başka bir ayırım olmadan desteklediğini savunan koyu milliyetciler bir örneği tekrarlamaktan ...
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ZORUNLU OLACAK. Genel olarak zorunlu eğitimi 12 yıla çıkarmayı hedeflediklerini açıklayan bakan, özellikle ilköğretimin birinci kademesini bir basamak aşağıya çekmek gerektiğini b ...
Ülkemizde de özellikle son iki yıldır yaşanan krizle birlikte bu konu çokça tartışılır oldu. Varolan geleneksel kır ve kent yoksulluğunun yanı sıra, son 20 yıldır "liberalleşmenin" nimetlerinden yarar ...
Seçimlere iyi hazırlanmanın Türkiye'deki karşılığının herkesin gönlünü hoş tutmaktan, en azından tepkisini kazanmamaktan geçtiği biliniyor. AKP'den beklenti içinde olanlar, geçmiş hükümetlere duyd ...
Esasen bu tehdidin altında, esnek çalışma öngören bir iş yasasını hayata geçirmek istemeleri yatıyor. 15 Mart'ta yürürlüğe girecek iş güvencesi ile birlikte, işverenlere sonsuz keyfiyet sağlayan iş ya ...
Çok ilginç ve akıl dışı bir iş olan "karnelere reklam alma fikri" sanırım siteyi ziyaret edenlerden birinin değildir. Nasıl olsa ortalık toz duman ve bir tek savaş gündemi arka planda değil.Adana' da ...
1 1.090 1.091 1.092 1.093 9828 / 9837