Sendika.Org Yazıları

1 1.076 1.077 1.078 1.079 1.080 1.107 9702 / 9963
Bu tuhaf durumun "marksist", en kapsamlı, ancak ne yazık ki bugün hatalı olduğu daha açık bir şekilde anlaşılan analizi Michael Hardt ve Antonio Negri tarafından "İmparatorluk" isimli kitapta yapılmay ...
Önnot: Bu yazı oldukça uzun bir yazı. Okunmaya değer mi? Bunu okuyucuya bırakmak gerek. Ancak, bu uzun yazının neden okunması gerektiğine yönelik bir kısa açıklama yapmak, okumak istemeyen, çok değerl ...
Türkiye-Suriye Yakınlaşması Henüz 10 yıl öncesine kadar "kırmızı kitapçıklarda" birinci derece tehdit olarak tarif edilen Türkiye'nin en uzun sınır komşusu Suriye ile ilişkileri, dönemin Kara Kuvvet ...
AK Parti'nin ABD ile ilişkilerde hem kendi tabanını hem de küresel emperyalist güçleri ayni anda tatmin etme güdüsü ile sürdürdüğü mehter adımı politikası bir süredir ortada duruyor. Bunun iki örneğin ...
Ceza reformu, son yıllarda hükümetlerin "hukuk reformu" gündeminin ana başlıklarından biri haline geldi. Afrika'dan Avrupa'ya değin ceza yasaları yenileniyor, azgelişmiş devlet bürokratları ülkelerind ...
Uzun süredir, lokal kıpırdanmaların dışında, ülke düzeyinde işçi sınıfının üzerine serpilmiş olan ölü toprağını silkeleyen bir hareketlilik yok iken, SEKA direnişi önemli bir canlanmaya ve işçi sınıfı ...
Sendika org:Genel Kurula giderken KESK' in geçmiş üç yıllık sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz?Sizce KESK' in başarılı ve başarısız yanları nelerdir? Özgür Bozdoğan: KESK'in üç yıllık sürecini ...
Uluslararası kuruluşlarıyla, yani İMF'si, Dünya Bankası ve Avrupa Birliği (AB) ile, yerli sermayenin örgütleriyle, bütün düzen partileriyle burjuvazinin Türkiye işçi sınıfına, kamu çalışanına, emekç ...
Küresel kapitalizmin iktidarını her geçen gün artırdığı ve kurumsallaştırdığı bu günlerde, sermayenin önündeki engeller teker teker ortadan kaldırılmaktadır. Üretim süreçlerinin esnekleştiği ve kurals ...
1 1.076 1.077 1.078 1.079 1.080 1.107 9702 / 9963