Sendika.Org Yazıları

1 1.076 1.077 1.078 1.079 1.080 1.081 9702 / 9725
Basın açıklamasında Brezilya, İtalya, Fransa ve Kıbrıs' ta ki kadın örgütlerinden dayanışma mesajları okundu. Ancak okunan mesajların bir tanesi vardı ki , fazla söze hacet bırakmıyordu. Irak' lı anne ...
Korporatist bir yaklaşım çerçevesinde, işçi-işveren-devlet şeklindeki üçlü bir yaklaşımla, onları temsilen, iş mevzuatında değişiklik yapacak bir "bilim kurulu" oluşturuldu. "Bilim kurulu"nun ağırlıkl ...
Sermaye, son yıllardaki sınır tanımayan yayılmacılığını Ortadoğuda yeni bir saldırıyla taçlandırmaya çalışırken, onun en önemli bileşenlerinden birisi olan medya gücü de an be an aktardığı "yeni geliş ...
Nasıl olurdu da 12 Eylül'den beri rahatlıkla kullanageldikleri keyfi davranma hakkına sınırlama gelebilirdi? Onlar değil miydi istediği zaman işçi çıkarabilen? Son 10 yıl içinde sırf sendikalaştıl ...
Bu süreçte sendikalar neler yaptı? Ve asıl değerlendirme bu yasal düzenlemelerin hazırlığının nasıl bir kurulla, gizlilik kuralları içerisinde yürütüldüğünün tesbitiyle anlaşılabilir olacaktır. Ayrıca ...
Biz yine dönelim AKP hükümetine. Hükümet birkaç aylık icraatında mali miladın kaldırılması, vergi borçlarının affı gibi uygulamalarla orta boy sermaye gruplarının taleplerini karşıladı; IMF talimatlar ...
Hala karanlıktayız.Batman' da intihar ediyoruz, Nijerya' da taşa tutuluyoruz, Tayvan' da fuhuşa zorlanıyoruz, Hindistan' da yakılıyoruz.Afganistan' da bize barış getirdi Amerikalılar.Yarın Irak' ta ge ...
Brezilya, Arjantin, Venezüella, Meksika, Ekvador, Bolivya, Kolombiya, Peru ve bölgenin diğer ülkelerinde son 10 yıldır muazzam sosyal hareketlere tanık olunuyor. Buradaki gelişim bu yeni liberalizm ka ...
ABD terörle mücadele stratejisinin Irak' ta girişeceği operasyonun tüm dünya için ortadan kaldıracağı özellikle kimyasal ve biyolojik silahlar nelerdir?Hangi ülkeler bu öldürücü zehirleri üretiyorlar? ...
1 1.076 1.077 1.078 1.079 1.080 1.081 9702 / 9725