Sendika.Org Yazıları

1 1.073 1.074 1.075 1.076 1.077 1.099 9675 / 9884
Ne var ki Asgari Ücret Tespit Komisyonundan çıkan kararlar, Başbakanın kurduğu cümlelere pek uymuyor. Başbakanın asgari ücrette yapacağı 'sürpriz' net 32 milyon liralık artış oldu! Ya Komisyon ...
Akbank, Irak'ın yapacağı 20 milyar dolarlık ithalatın yüzde 5'inin Türkiyeli şirketler tarafından gerçekleştirilmesini sağlayacaktı.[1] Akbank ve Fransa'nın Credit Lyonnais bankası dışındaki tüm konso ...
İşçi hakları sosyal mücadeleyle gelişir. Hakların hukuksal güvenceye kavuşması da sosyal mücadelenin etkinliğine bağlıdır. Bununla birlikte hukuksal çerçeve hakların korunmasının ve geliştirilmesinin ...
Filmlerin sansür kurulu tarafından yakılarak imha edildiği günleri de yaşadık, böyle bir ülkede sinema sanatçılarının yanması 'vakayi adîye'den kabul ediliyor, önemsiz bir şahsiyetten daha kurtulmuş o ...
ABD destekli başarısız darbe girişimlerine sahne olan Venezüella'da son günlerin en önemli gündemi ABD ya da darbe girişimleri değil, Chavez hükümetinin Kübalı doktorların desteğiyle başlattığı halkın ...
1906 yılında bir grup Amerikalı Yahudi tarafından kurulmuş olan American Jewish Committee (Amerikan Yahudi Komitesi- AJC) isimli uluslar arası lobicilik örgütü, 17 Aralık öncesinde Fransız, Alman, Yun ...
AB'nin dört temel özgürlüğünün malların, hizmetlerin, sermayenin ve emeğin serbest dolaşım hakkı olduğu artık hemen herkes tarafından biliniyor. Bu dört serbestlik içinde emeğin serbest dolaşım hakkın ...
Türkiye'nin AB üyeliği konusunda "havetçi" bir yaklaşım benimseyen sol ve sendikal çevreler, denize düşenin yılana sarılması misali, uzunca bir süredir bu tutumlarına sol bir meşruiyet kazandırmayı he ...
Richard Nikson'un 21 Şubat 1972'de Mao Zedung'u ziyaret etmek üzere Çin'e gitmesinden bu yana, dünyanın jeopolitik düzeni asla aynı olmadı. Ziyaret, 1945 sonrası dönemin jeopolitik düşmanlıklarında ya ...
1 1.073 1.074 1.075 1.076 1.077 1.099 9675 / 9884