Sendika.Org Yazıları

1 1.073 1.074 1.075 1.076 1.077 1.081 9675 / 9723
Bunların yanı sıra yatırımlar, lisanslama, telif hakları, patentler gibi konularda da sermayenin oldukça önemli kayıpları olmuştur. Kaybettiği şeylerin çok olması nedeniyle, sermaye cephesi, şaşkınlığ ...
Son yıllarda, bankacılık sektöründe yaşanan olumsuzluklar genel olarak mali sektörü de etkilemekte; bu alanda yaşanan olumsuzluklar adeta dönemsel ekonomik bir krizin kronik/sürekli bir kriz olgusuna ...
Yerelleşme tartışmaları daha çok, yerel yönetimler yasa tasarıları süreçlerinde, kamunun yeniden yapılandırılması hazırlıklarında belirginleşiyor ya da vücut buluyor. Bu tartışmalar birbirinden farklı ...
Bu nedenle bu yazı, yargının yapısal sorunları ve çözüm önerilerini tartışmaktan öte; yeni dünya düzeninde, toplumsal ilişkilerin ve tekabül ettikleri kurumların değiştiği dönemde yargılama kurumunun ...
Böylesi bir mücadele geleneğinden gelen kamu emekçilerin örgütü olan KESK, içinde bulunduğumuz Toplu Görüşme sürecinde AKP hükümetine de aynı düşünce ve inançla bir demokrasi dersi verme görevi ile ka ...
Çünkü, kapitalizmin temel kurallarından biri işsizliğin mutlaka olması gerekliliği üzerine inşa edilmiştir. Nedeni ise oldukça basittir. Çünkü, yedek işgücü olan bu işsizler, kapitalizmin duraklama ve ...
Özelleştirme tartışmalarının başladığı 1980'li yıllarda kamu kesiminin toplam istihdam içindeki payı yüzde 35 civarında olmasına rağmen sendikalı işçilerin yaklaşık yüzde 70'i kamu kesiminde bulunmakt ...
Grevin yasalarca yasaklanmayıp tanınmış olması, bunun bir hak olarak düzenlendiği anlamına gelmemektedir. Grevin temel işlevi, çalışanların taleplerini kabul etmesi için işveren üzerinde baskı oluştur ...
1 1.073 1.074 1.075 1.076 1.077 1.081 9675 / 9723