Sendika.Org Yazıları

1 1.072 1.073 1.074 1.075 1.076 1.081 9666 / 9723
Ailesine bağlılığı, önemli olmakla birlikte, çok özeldi; mektuplarında ki duygusal ifadeler son derece sadeydi. Pek suya sabuna dokunmayan Yahudi şakaları yapmaya, yer yer Yahudi ifadeleri kullanmaya ...
Giriş Türkiye'deki güvencesiz işçiler içerisinde yeni bir kaynaşma var. Güvencesiz işçiler, birbirlerinden kısmen bağımsız bir biçimde çeşitli mücadele deneyimleri yaşıyorlar. Bu mücadelelere ka ...
4759 sayılı yasanın " emeklilikte kademeli geçişi " düzenleyen 3.4.5.6.7 ve 8. maddeleri hukuka ,hukukun temel ilkelerine ve anayasaya uygun mudur ? Yeni yasal düzenleme, anayasa mahkemesinin ipta ...
"Dine küfrettiği"ni ileri sürdükleri Evren'e küfürle mukabele etmek için ateizme, sosyalizme ve komünizme karşı kin kusan ifadelerle saldırıya geçtiler. Yazarları arasında Abdurrahman Dilipak'ın da bu ...
Bir yerde sendikal özgürlüklerden, toplu pazarlık hakkından söz edebilmek için mutlaka grev hakkının var olup olmadığına bakmak gerekir. Çünkü sendika özgürlüğünü de toplu pazarlık hakkını da belirley ...
"Bankalar Kanunu İle Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı"nın genel gerekçesinde; AB adayı olan ülkemizde, Avrupa ülkelerinde yürürlüğe konul ...
Uzunca bir süredir kamuoyunda tartışılan, yazılıp- çizilen bu yasa hazırlıklarından her kesimin beklentileri de yavaş yavaş su yüzüne çıktı. Başta AKP olmak üzere, soldan sağa bir çok parti özel ...
Bir bakıma, bütün dinler, insanlığın ve yeryüzünün sorunlarına mevcut siyasal sınırları tanımayan bir bütünlük içinde çözüm aradıkları için -paradoksal olarak gerçekte bazı derin ayrılıkların nedeni o ...
Bu bölümde ise bu süreçle birlikte yaşanan üretim sürecindeki dönüşüm ve devletin değişen rolünün sendikalara etkisi, sendikal örgütlenme sorunu, örgütlenmeyi geliştirmek için geliştirilen mücadele bi ...
1 1.072 1.073 1.074 1.075 1.076 1.081 9666 / 9723