Sendika.Org Yazıları

1 1.071 1.072 1.073 1.074 1.075 1.077 9657 / 9691
Türk İş işçilere, kapitalistler ve ortaklarının devletini aynı zamanda kendisi de bir kapitalist organizasyon olan devleti savunmalarını öğütlüyor. Kuruluşundan itibaren, devletten bağımsız kalmamaya ...
Türk İş işçilere, kapitalistler ve ortaklarının devletini aynı zamanda kendisi de bir kapitalist organizasyon olan devleti savunmalarını öğütlüyor. Kuruluşundan itibaren, devletten bağımsız kalmamaya ...
24 Ocak 1980 tarihli ekonomik tedbirler ve 8/168 sayılı Yabancı Sermaye Çerçeve Kararnamesi gibi düzenlemeler ile yabancı sermaye girişi teşvik edilmiş ve bu tarihten sonra yabancı sermaye yatırımları ...
Ne var ki, "küreselleşme" denilen yaşadığımız süreçte çalışanların bugününden ve yarınından emin olmaları istenmez. Çünkü, onlar ne kadar korku ve kaygı içinde iseler o kadar uysallaşıp, her şeye buyu ...
Türkiye' de ilköğretimde okuyan 15 milyon öğrenci var ve okudukları kitapların toplam maliyeti Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hesaplanmış, 280 trilyon lira. Bakanlık, onaylı ve basılı tüm ders kita ...
Devrimin güncelliği birinci anlama geliyor ise; devrimci faaliyetin ortaya çıkma dönemi bu eli kulağında koşullar olgunlaşmadan mümkün olmayacaktır ve her türlü reformizm, devrimin güncel olmadığı bah ...
Korporatizm, devlet tarafından tanınan veya tescil edilen, lider seçimi ile talep ve desteklerin ifadesinde belirli denetimlere uyma karşılığında kendi alanlarının sınırları içinde tekelci temsil hakk ...
Ancak, kamu yönetimini günah keçisi haline getirmek sermayenin ve devletin krizini çözmeye yeterli olmadı; çünkü devleti küçültmenin de bir sınırı vardı. Krizler yaşanan ülkelerde yerel farklılıklar g ...
Ama hükümet tamamen sermaye kesiminin taleplerine teslim olmuş bir biçimde, bu değişiklikleri yeniden gündeme getiriyor. Üstelik bu kez iş güvencesinin içini tamamen boşaltacak adımlar da atmaya ha ...
1 1.071 1.072 1.073 1.074 1.075 1.077 9657 / 9691