Sendika.Org Yazıları

1 1.071 1.072 1.073 1.074 1.075 1.102 9657 / 9914
Ceza reformu, son yıllarda hükümetlerin "hukuk reformu" gündeminin ana başlıklarından biri haline geldi. Afrika'dan Avrupa'ya değin ceza yasaları yenileniyor, azgelişmiş devlet bürokratları ülkelerind ...
Uzun süredir, lokal kıpırdanmaların dışında, ülke düzeyinde işçi sınıfının üzerine serpilmiş olan ölü toprağını silkeleyen bir hareketlilik yok iken, SEKA direnişi önemli bir canlanmaya ve işçi sınıfı ...
Sendika org:Genel Kurula giderken KESK' in geçmiş üç yıllık sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz?Sizce KESK' in başarılı ve başarısız yanları nelerdir? Özgür Bozdoğan: KESK'in üç yıllık sürecini ...
Uluslararası kuruluşlarıyla, yani İMF'si, Dünya Bankası ve Avrupa Birliği (AB) ile, yerli sermayenin örgütleriyle, bütün düzen partileriyle burjuvazinin Türkiye işçi sınıfına, kamu çalışanına, emekç ...
Sendika org: Genel Kurula giderken KESK' in geçmiş üç yıllık sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce KESK'in başarılı ve başarısız yanları nelerdir? Ali Berberoğlu: KESK'in kuruluşundan beri ge ...
Sendika org: Genel Kurula giderken KESK' in geçmiş üç yıllık sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce KESK' in başarılı ve başarısız yanları nelerdir? Fevzi Ayber: KESK' in 3 yıllık dönemini değer ...
Sendika.org: Genel kurula giderken KESK'in geçmiş 3 yıllık sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce KESK'in başarılı ve başarısız yanları neler? Hamide Yiğit: Bu sorunun yanıtı için esasen kamu ...
Sendika.org: Genel Kurula giderken KESK'in geçmiş 3 yıllık sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce KESK'in başarılı ve başarısız yanları nelerdir? Fatma Bozbeyoğlu: İşçi sınıfının gerçek tarihse ...
Ancak sendikalarımız seçim sürecine girerken, bir çok iç ve dış sorunlarla beraber bir çok olumsuzluklarla karşı karşıya bulunmaktadırlar. Bu sorunlar ve olumsuzluklar da hafife alınmayacak yada üzeri ...
1 1.071 1.072 1.073 1.074 1.075 1.102 9657 / 9914