Sendika.Org Yazıları

1 1.071 1.072 1.073 1.074 1.075 1.093 9657 / 9831
Kristal-İş sendikası eğitim uzmanı Zafer Aydın Radikal gazetesinin 24 Ekim 2004 günü yayımlanan Pazar ekinde "AB ilerleme raporu ve sendikal hareket" başlıklı yazısında "kamu çalışanlarının toplu görü ...
Durum böyleyken, son dönemde, MESS başta olmak üzere, TİSK'e bağlı işveren sendikalarının yıllardır hiç de önemsemedikleri özel hakem kurumunu toplu pazarlık masalarında gündeme getirdikleri ve ısrarl ...
AKP iktidarının acil eylem planında yer alan ve aslında 01.01.2004 tarihinde yürürlüğe sokmak istediği; ancak yeterince olgunlaştıramadığı için geri bıraktığı (kamu yönetimi reformu yasasını beklediğ ...
2) IMF, DB ve DTÖ gibi küresel kurumların yanı sıra GATS (Tarifeler ve Ticaret Genel Anlaşması) gibi anlaşmalar da kapitalist ülkelerle bağımlı ülkeler arasındaki eşitsiz ilişkinin yeniden yapılanması ...
Biz Kamu emekçisi kadınlar; • Kapitalist Küreselleşmenin Kadın Emeğine Etkileri • Sendikal Örgütlenme, Olumlu Eylem ve Güçlenme Politikaları • Siyaset ve Kadın • Şiddet, Savaş ve Militarizme Kar ...
İlk gün ağırlıkla Avrupa'dan kurultaya davet edilen yabancı konukların konuşmaları dinlendi. Bu konuşmalardaki ortak vurgu güvencesiz çalıştırma biçimlerinin kadınlar arasında son dönemde iyice yaygı ...
Kamu çalışanları hareketinin en büyük fiziksel gücü, eğitim emekçilerinin örgütü Eğitim-Sen' dedir. Eğitim emekçileri işçi sınıfının tarihsel gücünü kavrayan anlayışlarıyla 1990'larda bir hareketin ca ...
Son dönemde sendikal çevreler tarafından sıkça dile getirilmekte olan Toplumsal Hareket Sendikacılığı kavramı, Türkiye'de ilk kez, Sınıf Hareketinde Yön Dergisi'nin Şubat 1995 tarihli 1. sayısında yer ...
2 Kasım'daki Amerikan seçimleri George W. Bush ve Irak'taki savaşa yönelik bir referandum olacak. Eğer dünyanın geri kalanının da oy hakkı olsaydı, Bush ezici bir şekilde seçimleri kaybederdi. Muhteme ...
1 1.071 1.072 1.073 1.074 1.075 1.093 9657 / 9831