Sendika.Org Yazıları

1 1.070 1.071 1.072 1.073 1.074 1.086 9648 / 9773
Kuşkusuz bu kadar çok sıfata yanıt vermek zor. Üstelik böylesi bir üslubun sağlıklı bir tartışma yaratacağına inanmıyorum. Hatta bu üslubun insanların birbirini anlamasını zorlaştıran bir atmosfer yar ...
1992 yılında Rio de Janeiro'da yapılan zirvede, sürdürülebilir kalkınma için, yaşanan sorunların çözümünde yalnız merkezi yönetimin değil, tüm aktörlerin yani yerel yönetimlerin özel sektör ve meslek ...
Zina meselesini AB üzerinden tartışmak bu ülkenin insanlarına, aydınlarına, bilimine düşmanlıktır, hakarettir, inançsızlıktır, güvensizliktir. Bu nedenle bu tartışma sürdürülecekse AB işin içine hiç k ...
Bazı ufak tefek fikir ayrılıkları bir yana bırakılırsa bu konuda sendikalar arasında oldukça geniş bir görüş birliği olduğunu ve bunun Kopenhag sonrası devam ettiğini söylemek mümkün. Sendikal hareket ...
15-16 Eylül tarihlerinde toplanan Çalışma Meclisi'nde kıdem tazminatı fonu tartışması öne çıktı. DİSK, çalışma hayatında örgütlenme özgürlüğü, toplu pazarlık ve grev hakkı gibi temel konularda onca s ...
Geçtiğimiz aylarda şimdi anımsayamadığım biryerlerde, Lula ve Kirchner yönetimlerinin zıt yönde giden trenlere benzetildiğini okuduydum...-nerede olduğunu çıkartamıyorum ama, o kadar da önemli değil z ...
Giderek ağırlaşan bir krizle karşı karşıya bulunan Türkiye'de toplumsal yaşamın hemen her alanının yeniden yapılandırılmasını öngören bir "reform" süreci yaşanıyor. Söz konusu yeniden yapılanma süreci ...
Günter Verheugen'in ziyareti medyada epey yankı buldu. Özellikle Güneydoğu gezisi içeriği dışında magazinsel boyutuyla da ilgi çekti. Gezinin son gününde Verheugen'in, biraz da sürpriz bir biçimde, ...
"Özelleştirmeyi boyalayıp cilalayanlar, çözüm diye dayatanlar ve buna ses çıkarmayanlar şimdi vicdanınız rahat mı?" Küre'de yaşanan 19 işçinin ölümüyle sonuçlanan iş cinayetiyle ilgili Dev.Maden-Sen G ...
1 1.070 1.071 1.072 1.073 1.074 1.086 9648 / 9773