Sendika.Org Yazıları

1 1.069 1.070 1.071 1.072 1.073 1.081 9639 / 9725
Çalıştığımız ve ürettiğimiz bir dünyada kölece ve insanlık dışı koşullarda yaşamaya devam ediyoruz. Patronlar durgunluk, yüksek maliyetler, düşük verimlilikten bahsediyorlar. Kendileri için sürekli ...
İstanbul'da yapılacak olan NATO zirvesini, Kapitalizmin iktidar işleyişinde yeni bir küresel egemenlik biçiminin kuruluşu olarak okumak gerekiyor; tamamlanmamış, devam eden kuruluş sürecinde önemli bi ...
I. Brown, bu ayrışma sürecinde, Kıbrıs sendikal hareketine müdahale etmiş, tek çatı altında sendikalaşmayı savunmuş, bu yönde göz ardı edilemeyecek çabalarda bulunmuştur. Ancak, 1950'li yılların ikinc ...
Bugün üniversiteler üzerinde oynanan iktidar oyunun da öğrenciler için söylenen ise yine aynı nakaratlardır, üzücü olan bu nakaratların hala öğrenciler ve öğrenci örgütleri tarafından da söyleniyor ol ...
• Giriş • Dünyadaki Değişim • Değişimin Türkiye'ye Yansıması • Sendikalar, Emek ve Türkiye • Devrimciler ve Yeni İşçi Hareketi Giriş Dünyada son 25 yıldır yeni toplumsal hareketler gelişiy ...
Nato Genel Sekreteri Jaap De Hoop Scheffer tarafından Istanbul'da ifade edilen planlama uyarınca; Türkiye, Afganistan'da görev yapan ISAF işgal gücünün Kabil dışında etkinlik kazanması ve yayılması iç ...
Uluslararası Af Örgütü 6 Mayıs'ta yayınladığı 56 sayfalık bir raporla NATO'yu Kosova'daki beyaz kadın ticaretini desteklemekle suçladı. Raporda Kosova'daki NATO birliği üyelerinin bölgedeki seks kölel ...
Yirminci yüzyılın en ünlü Marksist iktisatçılarından biri olan Paul M. Sweezy, 27 Şubat 2004'te New York'ta 93 yaşında öldü. Sweezy, Türkiye'de tanınan bir iktisatçı ve düşünürdü. On yıl önce İktisat ...
Türkiye'nin gündeminde birkaç gündür , DİE'nin yaptığı "Yoksulluk Çalışması" başlıklı yayını var. DİE, bulgularını açıklıyor. Devlet Ajansı AA olduğu gibi aktarıyor. Medyamız, AA haberini sorgusuz sua ...
1 1.069 1.070 1.071 1.072 1.073 1.081 9639 / 9725