Sendika.Org Yazıları

1 1.049 1.050 1.051 1.052 1.053 1.056 9459 / 9503
Böylesi bir mücadele geleneğinden gelen kamu emekçilerin örgütü olan KESK, içinde bulunduğumuz Toplu Görüşme sürecinde AKP hükümetine de aynı düşünce ve inançla bir demokrasi dersi verme görevi ile ka ...
Çünkü, kapitalizmin temel kurallarından biri işsizliğin mutlaka olması gerekliliği üzerine inşa edilmiştir. Nedeni ise oldukça basittir. Çünkü, yedek işgücü olan bu işsizler, kapitalizmin duraklama ve ...
Özelleştirme tartışmalarının başladığı 1980'li yıllarda kamu kesiminin toplam istihdam içindeki payı yüzde 35 civarında olmasına rağmen sendikalı işçilerin yaklaşık yüzde 70'i kamu kesiminde bulunmakt ...
Grevin yasalarca yasaklanmayıp tanınmış olması, bunun bir hak olarak düzenlendiği anlamına gelmemektedir. Grevin temel işlevi, çalışanların taleplerini kabul etmesi için işveren üzerinde baskı oluştur ...
Bu rapora göre değişime gösterilecek direnci azaltmak, kırmak, ortadan kaldırmak için reforma uygun bir anın beklenmesi ya da yaratılması gerekmektedir. Köklü değişim sağlayacak "reformlara" bir ortam ...
Cumhuriyet tarihinin sahnesinde hiçbir zaman görülmemiş yoğunlukta süren bu kanunlaştırma operasyonlarına, politika arenasından cevap veren siyasi partilerin konumlarını daha da belirginleştiriyor. ...
Oysa gerçekleştirilmek istenenler kamu emekçileri açısından tam bir yıkımı içeriyor. Avrupa Birliği'ne uyum adı altında değiştirilen İş Kanunu'nun çalışma hayatına getirdiği kuralsızlaştırma ve emeğin ...
Bir bütün olarak bakıldığında hareketin genel bir geri çekilme evresi yaşadığı, ciddi hak kayıplarının ve yenilgilerin yaşandığı bu dönemde başta sendikalar olmak üzere işçi sınıfı örgütlerinin etkisi ...
1 1.049 1.050 1.051 1.052 1.053 1.056 9459 / 9503