Sendika.Org Yazıları

1 1.048 1.049 1.050 1.051 1.052 1.056 9450 / 9503
Bir yerde sendikal özgürlüklerden, toplu pazarlık hakkından söz edebilmek için mutlaka grev hakkının var olup olmadığına bakmak gerekir. Çünkü sendika özgürlüğünü de toplu pazarlık hakkını da belirley ...
"Bankalar Kanunu İle Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı"nın genel gerekçesinde; AB adayı olan ülkemizde, Avrupa ülkelerinde yürürlüğe konul ...
Uzunca bir süredir kamuoyunda tartışılan, yazılıp- çizilen bu yasa hazırlıklarından her kesimin beklentileri de yavaş yavaş su yüzüne çıktı. Başta AKP olmak üzere, soldan sağa bir çok parti özel ...
Bir bakıma, bütün dinler, insanlığın ve yeryüzünün sorunlarına mevcut siyasal sınırları tanımayan bir bütünlük içinde çözüm aradıkları için -paradoksal olarak gerçekte bazı derin ayrılıkların nedeni o ...
Bu bölümde ise bu süreçle birlikte yaşanan üretim sürecindeki dönüşüm ve devletin değişen rolünün sendikalara etkisi, sendikal örgütlenme sorunu, örgütlenmeyi geliştirmek için geliştirilen mücadele bi ...
Bunların yanı sıra yatırımlar, lisanslama, telif hakları, patentler gibi konularda da sermayenin oldukça önemli kayıpları olmuştur. Kaybettiği şeylerin çok olması nedeniyle, sermaye cephesi, şaşkınlığ ...
Son yıllarda, bankacılık sektöründe yaşanan olumsuzluklar genel olarak mali sektörü de etkilemekte; bu alanda yaşanan olumsuzluklar adeta dönemsel ekonomik bir krizin kronik/sürekli bir kriz olgusuna ...
Yerelleşme tartışmaları daha çok, yerel yönetimler yasa tasarıları süreçlerinde, kamunun yeniden yapılandırılması hazırlıklarında belirginleşiyor ya da vücut buluyor. Bu tartışmalar birbirinden farklı ...
Bu nedenle bu yazı, yargının yapısal sorunları ve çözüm önerilerini tartışmaktan öte; yeni dünya düzeninde, toplumsal ilişkilerin ve tekabül ettikleri kurumların değiştiği dönemde yargılama kurumunun ...
1 1.048 1.049 1.050 1.051 1.052 1.056 9450 / 9503