Sendika.Org Yazıları

1 1.047 1.048 1.049 1.050 1.051 1.053 9441 / 9469
Korporatizm, devlet tarafından tanınan veya tescil edilen, lider seçimi ile talep ve desteklerin ifadesinde belirli denetimlere uyma karşılığında kendi alanlarının sınırları içinde tekelci temsil hakk ...
Ancak, kamu yönetimini günah keçisi haline getirmek sermayenin ve devletin krizini çözmeye yeterli olmadı; çünkü devleti küçültmenin de bir sınırı vardı. Krizler yaşanan ülkelerde yerel farklılıklar g ...
Ama hükümet tamamen sermaye kesiminin taleplerine teslim olmuş bir biçimde, bu değişiklikleri yeniden gündeme getiriyor. Üstelik bu kez iş güvencesinin içini tamamen boşaltacak adımlar da atmaya ha ...
1917 Devriminden sonra sıkıntılı günler yaşayan kapitalizm sosyal politika adı altında pek çok yeni düzenlemeye giderek devleti de yeniden yapılandırmıştı. Şimdi, sosyalist sistemin ciddi bir tehlike ...
Avrupa Birliği'ne uyum ve çağdaşlık adına çalışma hayatına yönelik olarak İş Kanunu, Sendikalar Kanunu, Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu değiştirilirken aslında yapılan kapitalizmin doğasına ...
Basın açıklamasında Brezilya, İtalya, Fransa ve Kıbrıs' ta ki kadın örgütlerinden dayanışma mesajları okundu. Ancak okunan mesajların bir tanesi vardı ki , fazla söze hacet bırakmıyordu. Irak' lı anne ...
Korporatist bir yaklaşım çerçevesinde, işçi-işveren-devlet şeklindeki üçlü bir yaklaşımla, onları temsilen, iş mevzuatında değişiklik yapacak bir "bilim kurulu" oluşturuldu. "Bilim kurulu"nun ağırlıkl ...
Sermaye, son yıllardaki sınır tanımayan yayılmacılığını Ortadoğuda yeni bir saldırıyla taçlandırmaya çalışırken, onun en önemli bileşenlerinden birisi olan medya gücü de an be an aktardığı "yeni geliş ...
Bu süreçte sendikalar neler yaptı? Ve asıl değerlendirme bu yasal düzenlemelerin hazırlığının nasıl bir kurulla, gizlilik kuralları içerisinde yürütüldüğünün tesbitiyle anlaşılabilir olacaktır. Ayrıca ...
1 1.047 1.048 1.049 1.050 1.051 1.053 9441 / 9469