Sendika.Org Yazıları

1 1.043 1.044 1.045 1.046 1.047 1.053 9405 / 9469
1980'li yılların başında Türkiye'de 1950'lerden başlayarak süren kırsal alanın pazara açılma süreci önemli ölçüde tamamlanmış; emperyalist metropollerin Türkiye'ye biçtiği "tahıl ambarı" rolü önem ve ...
Ancak Camp David bir fiyasko zirvesi halini alınca, Ulusal Güvenlik İşleri Yardımcısı Zbignew Brzezinski'nin «Konsantrik Dış Çizgiler İlkesine Göre Ortadoğu Anlaşmazlıklarını Giderme» tasarısı bölgese ...
Sosyalizmin çöküşünün ardından yeni bir dünya düzeni oluşturmak için atağa geçen kapitalizm, 20 yıldan beri uygulamaya çalıştığı neo-liberal ekonomik ilişkileri, ideolojik-politik alandaki egemenliği ...
Bu yazıda, Çin, Almanya ve Brezilya hükümetlerinin ÖAKKY'yi tercihlerini etkileyen faktörler ve ÖAKKY'ye geçiş süreçleri incelenecek. İlk bölümde, çalışmayı daha anlaşılır kılmak amacıyla, e-devlet, a ...
Varolan bu koşullarda bunalımı aşmanın yolu 'Dipten Gelen Dalgadır.fakat bu dalganın nasıl örgütleneceği,koşulları,mücadele yöntemleri;tartışılması ve çözüm bulunması en gerekli olan unsurlardır.Bu an ...
İşçi sınıfının ve örgütleri olan sendikaların, siyasetle uğraşmadan, kapitalist sistem içinde kalarak sorunlarını çözüp çözemeyeceği sorusunun yanıtı Türk-İş ve Hak-İş'in Aralık başındaki kongrelerine ...
Gerçekten, 2000 yılı başından beri uygulanıyor olan IMF programının sosyo-ekonomik tahribatı üzerinde yükselmiş olan AKP, programa tam sadakat göstererek, kendilerine iktidar yolunu açmış olan seçmen ...
Ailesine bağlılığı, önemli olmakla birlikte, çok özeldi; mektuplarında ki duygusal ifadeler son derece sadeydi. Pek suya sabuna dokunmayan Yahudi şakaları yapmaya, yer yer Yahudi ifadeleri kullanmaya ...
Giriş Türkiye'deki güvencesiz işçiler içerisinde yeni bir kaynaşma var. Güvencesiz işçiler, birbirlerinden kısmen bağımsız bir biçimde çeşitli mücadele deneyimleri yaşıyorlar. Bu mücadelelere ka ...
1 1.043 1.044 1.045 1.046 1.047 1.053 9405 / 9469