Sendika.Org Yazıları

1 2 3 1.053 9 / 9469
Gelinen aşamada yaşanılabilir eşit ve özgür bir dünya ve Türkiye isteyen yazarların da kendi okurlarını, kendi dayanışma ağlarını geliştirmeleri yaygınlaştırmaları önemlidir ...
Halkçı belediye rüzgârının ülkemizde esmeye başlamasının kişilere yani belediye başkanlarına bağlanamayacağı uyarısını yapan derleyiciler, 61 Anayasası ile oluşan özgürlükçü ortamla birlikte yükselişe ...
Patriyarkal kapitalist sistem tarafından silahlandırılan erkekler, emeğin maddi ön koşulu olan kadının görünmeyen emeğine ücretsiz, kesintisiz bir biçimde el koyulmasını sağlar. El koymanın yönteminin ...
İşçi avukatlar mesleklerinin yanında sekreterlik, çaycılık, temizlikçilik ya da katiplik yapmaktadırlar. Ülkemizde bu kadar çok hukuk fakültesi mezunu olması nedeniyle işçi avukatların aldıkları ücret ...
Sen bekledikçe, durdukça, “Aman onların ekmeğine yağ sürmeyelim” dedikçe, dün olduğu gibi bugün de onların ekmeğine asıl yağ süren taraf olmuş oluyorsun. Kaldı ki şiddetli ayaklanmalardan falan değil, ...
Salgın koşullarında “ücretlerin yükselmesi” sınıf savaşımlarının doğrudan sonucudur. Avrupa proletaryası, veba salgını bahanesiyle dayatılan yeni proleter çalışma ve yaşama disiplinini reddetti. “İşçi ...
Yani çok az parayla ev geçindirilecekse, parayı kimin kazandığından bağımsız, bu parayı idare edenin kadın oluşu, yoksulluğun başka bir yükünün kadınlar tarafından üstlenildiğini gösteriyor. Eşitsizli ...
“Fidel Castro” adı, sadece Küba ve Latin Amerika’yı çağrıştırmaz. Bir kere Fidel hem toplumsal hem de doğal açıdan sorunsuz bir dünyaya ulaşmak için sürekli kafa yoran ve çalışan biridir. İnsana ve do ...
Yıllar öncesinde asgari ücretin üç dört katı maaş alan öğretmenlerin var olduğu özel sektörde, tüm özelleştirme saldırılarının sonunda olduğu gibi, zenginleşen sermaye olurken emekçilerin koşulları gü ...
1 2 3 1.053 9 / 9469