Sendika.Org Yazıları

1 2 3 1.047 9 / 9423
Komintern tanımını karşısına alanlar kendilerini ister istemez ana yolun dışında bulurlar. Bu demek değildir ki, tarihsel olarak geride kalmış Dimitrovcu faşizm analizinin yetersizliklerini ve o dönem ...
Engels’in maddenin birincil olduğu ve bilinebilir olduğu görüşü üzerine düşünüldüğünde, gerçekten bu görüşün diyalektik olmadığını saptamak mümkündür. Engels, bilinci, maddenin pasif bir yansıması ola ...
Dönemin çatışmalarına işçi sınıfının ve ezilen halkların kendi çıkarları doğrultusunda müdahale etmesini sağlayacak politik organizasyonunu oluşturma görevi sosyalistlerin omzundadır. İktidar bloğunun ...
Bağımsız bir kooperatifçilik hareketi; başta küçük üreticinin öz gücünü esas alan, sermayenin, devletin, kooperatif bürokrasinin hegemonyasına girmeden, her aşamada kooperatifçiliğin temel değerlerini ...
Çevre Bakanlığı’nın yanına eklenen Şehircilik ile çıraklıktan kalfalığa geçen bakanlık, İklim Değişikliği ile usta olmaya çalışacak diye yorumlamaya başlayalım. Şehircilik ile tacını takan bakanlık, y ...
Kadınlık Durumu‘nun yeniden yayımlanması, Batı’da ikinci dalga feminist hareketin yükseliş döneminde bizzat hareketin iç dinamiklerini görerek yazılmış bir tarih ve kuram kitabı olmanın yanı sıra Türk ...
Peki bu boğucu çemberi nasıl kıracağız? Bunun yolu yine pratikten geçiyor. Dönemin dayattığı birlik ihtiyacı, daha doğrusu zorunluluğu üzerine gök kubbenin altında söylenmedik söz kalmadı neredeyse. Ö ...
Siyasal süreci istedikleri yönde ilerletebilmek, halkın desteğini de alabilmek için düzen içi siyasal aktörler güç birlikleri oluşturmaya mecbur kalırken sosyalistlerin bir güç birliği oluşturma zorun ...
Gerçekten de üzerine iyi düşünülürse Bilme, nesne üzerine öznenin bilgisidir; İrade ise nesneyi değiştirmeye çalışan öznenin iradesidir. Dolayısıyla Bilme, İrade, Pratik Etkinlikler, sadece öznel deği ...
1 2 3 1.047 9 / 9423