Sendika.Org Yazıları

1 2 3 1.101 9 / 9909
Velioğlu öldürüldükten sonra Hizbullah yer altına gizlendi. Dernekleşme faaliyetleri kapsamında Mustazaflarla Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği adı altında bir dernek kurdular. Bu dernek kısa sürede öz ...
1949’da İngiliz Dışişleri Bakanlığı'nın Bilgi Araştırma Departmanında (IRD) çalışan Celia Kirwan’a, komünist/Sovyet sempatizanı, ilerici görüşlü entelektüel ve sanatçıları içeren 38 kişilik bir liste ...
Ataman elbette söyleyecek bir sözü olduğu için politik bir film yapmış ve elbette bir filmde her şeyi söylemesi beklenemez. Yönetmenin anlattıklarının odaklandığı dönem ile sınırlı kalması bir yere ka ...
Emperyalistler ve gizli servisler mi Orwell’in “demokratik sosyalizm”ine gelmişlerdi, yoksa Orwell mi onların çizgisine gelmişti? Elbette, ikincisi. Etkileme gücü sol geçmişinden ve sözde yansızlığınd ...
Komünal toplum yıkılmaya mahkumdu ancak evrimimizin en zor ve en uzun aşamasında kazandığımız, geleceğin komünist toplumunu olanaklı kılacak komünal dayanışmacı insanal özü miras bıraktı. Bu mirasın b ...
sosyalistler, devrimciler ya da kendilerini nasıl tanımlıyorlarsa, solcular, daha rahat siyaset yapma ya da ifade özgürlüğünün artmasıyla yetinmemeli, halkın ihtiyaçlarını talepleştirmeye de çalışmalı ...
Ortaya çıkan dayanışma, halkın kendi sorunlarını çözecek bir biçimde örgütlenebilir. Gelişen potansiyelin iktidarın saldırıları karşısında bir direniş özelliği kazanmasının ve yaşamın yeniden inşasını ...
Bir kurtuluş felsefesi etrafında buluşulamıyorsa, bir araya gelmekten korkuluyorsa, hala Akşener’den, devletin milliyetçi ve ırkçı anlayışından bir beklenti varsa bu, solun veya ana muhalefetin önemli ...
Kapitalist devlet çaresiz ya da beceriksiz olduğu için bu felaketler zinciri ortaya çıkmamıştır. Tam tersine sermayenin hareketi önündeki engelleri kaldırmaya yönelik politikalar bilinçli tercihtir ...
1 2 3 1.101 9 / 9909