Sendika.Org Yazıları

1 2 3 1.014 9 / 9122
Barzani bizzat AKP’nin seçim kampanyalarına katılıyor. Ama hem devlet hem de ABD emperyalizmi PKK’yi yok etmeye yönelik çabalarına devam ediyorlar. Yani sorun PKK’lilerin Kürt olması değil. Bunun sebe ...
KESK'e bağlı sendikaların kongrelerinde yapılan tartışmaların içerik, düzey açısından içler acısı bir durumda olduğunu söylemek haksızlık olmaz. Sorun sendikal harekette bir yenilenme, yeniden inşa ve ...
AB-ABD ciddi bir ambargo uygulamadan nispi bir baskı oluşturarak güçlü bir mesaj vermeye çalışacaktır. Eğer Ankara süreci doğru okumazsa kapsamlı baskı politikaları devreye girecektir. Bunun belki ilk ...
NMQ kazanımının, “TİS yok mu?” sorusu soran emek mücadelesi veren yoldaşlarımızın bir süre sonra maruz kalacakları veya an itibariyle deneyimledikleri sert gerçekliğin içinde ve kimisinin “sendikal kr ...
Deborah Liljegren bir anda tali, kapıya konabilecek bir muhasebeciden, asli bir işçiye, hem de işçinin mavi yakalısına dönüşüvermişti. Bu gerçekle yüzleşmekten başka çare yoktu. Zaten, günün akışı, ri ...
Bütün belirtiler devrimci bir bunalımın unsurlarının olgunlaşacağının işaretlerini veriyor. Fakat bunun ne zaman, nasıl gerçekleşeceğini bilemiyoruz ...
Savaş, devrim, iç savaş, tarımda kolektifleştirme, emperyalist kuşatma, iktisaden geri bir ülkeyi ayağa kaldırma, Hitler sürüleriyle savaş, yeniden inşa, Soğuk Savaş gibi zorunlulukların üzerinden kim ...
Dememiz o ki; olağanüstü meziyetleri olan bir futbolcuydu... Bırakalım öyle kalsın. Bir kişiye olduğundan başka değerler atfetmek ne onu, ne de atfedilen şeyleri daha önemli ve değerli kılıyor ...
Bir yandan egemenlerin egemenlik aracı olan devlet süreklileşmeye başlayan bir özel kriz içinde zorlanır ve içinde harekete geçen çürüme-çözülme dinamikleriyle asabiyet kaybı yaşarken; öte yandan, top ...
1 2 3 1.014 9 / 9122