Sendika.Org Çevirileri

1 2 3 4 5 6 226 36 / 2031
Putin epeydir Ukrayna için cinsiyetçi, saldırgan bir dil kullanıyor ...
Putin sinik değildir. İnsanın günahkâr bir varlık olduğunu, onu iyileştirmenin anlamsız olduğunu düşünür. Adil, doğru düşünen insanlar yaratmaya çalışan Bolşeviklerin basit salaklar olduğuna ve öyle y ...
2014'te Kırım'ın ilhakını izleyen yurtsever seferberlik gibi bir hareket bugün gelişmiyor. Bu anlamda, Ukrayna'nın işgali, Kremlin'in dışa dönük saldırganlığının her zaman içerdeki meşruiyeti destekle ...
Yedi yıldır Kiev’in ekonomik ablukası altında olan Rusça konuşan Ukraynalılar hayatta kalmak için savaşıyorlar. Pek duymadığımız “yığınak yapan” ordu ise, Donbas'ı kuşatan 13 Ukrayna ordu tugayıdır: t ...
Marx alışılagelmiş sosyal demokrat yaklaşımdan çok farklı bir duruş sergiliyor. Ücretlerin artırılması, çalışma haftasının kısaltılması, iş yoğunluğunun düşürülmesi vb. için verilen mücadeleler kapita ...
Güney Afrika’daki Clover süt şirketinde çalışan binlerce işçi iki aydan uzun süredir grevde. Çalışan sayısını ve ücretleri düşüren İsrailli bir şirkete karşı mücadele ediyorlar. Clover şirketi, daha f ...
2019’da Dünya Bankası, profesyonelleri eğitmek için beş üniversite/fakülte/kolej inşa etmek için Çin’e 50 milyon dolar borç verdi. Çinlilerin parayı toplama kampları inşa etmek için kullandığı iddiala ...
Meksika'da bir enerji kullanıcıları derneği giderek militan bir kadın hareketine dönüşüyor ...
"Küba Sanayi Bakanı olarak tavsiyem ya da daha doğrusu görüşüm sorulsaydı, sadece kalkınmaya başlayan bir ülkenin ilk dönemde en başta örgütlenmek için çalışması ve pratik problemlere 'kendi kafasını ...
1 2 3 4 5 6 226 36 / 2031