Sendika.Org Çevirileri

1 224 225 226 227 228 2034 / 2046
Profesyonellerin ifşaatları ve kanıtlar Bush yönetimi içindeki gerçek iktidarın kavranması açısından yaşamsal önem taşıyor. Bize, kamuya, kimin kim için yönetmekte olduğunu gösteren ipuçları, kriz ve ...
Washington, binlerce ton patlayıcıyı Irak şehir, kasaba, temel altyapı ve savunma tesislerinin üzerine boşaltmaya yönlendirilmiş savaş uçakları ve deniz filolarını kapsayan bir askeri planı yürürlüğe ...
Toplumsal hareketler ilksel olarak sosyalist partiler ve sendikalar olarak kavranıyorlardı; her devletin içinde burjuvaziye ya da işverenlere karşı sınıf mücadelesini yükseltmeleri bekleniyordu. Ulusa ...
Kendimi Gabrial Garcia Marquez'in, bir sosyal ritüel olarak ölümü konu aldığı Kırmızı Pazartesi romanının tam ortasında gibi hissediyorum. Birleşik Devletler Irak'la savaş yapmak amacıyla Irak'la sava ...
Özellikle de sistemin ismi, şekilsiz bir "dünya kapitalizmi" ya da "imparatorluk" değil, emperyalist sistemdir. Bu sistem sosyolojik açıdan muğlak bir "merkez" ve "çevre" tarafından değil, Üçüncü Düny ...
Tek bir sözcükle, "yoksullar", üretim ve dağıtım sisteminin bütüncül bir parçasıdırlar, ama, iktidar ilişkilerinden dışlanmış olduklarından, ortaya çıkan faydadan asla yararlanamazlar. Yoksullar, zate ...
Ellen Meikins Wood Çev. Sendika.Org * Özgün ismi, "The Seperation of the Ecomic and the Political in Capitalism", New Left Review, Sayı: 127, Mayıs-Haziran 1981, sf. 6695. Marksizmin h ...
Halk eğitimi, halk için, halk tarafından - halkın resmi eğitim sisteminin denetimi dışında- kendi yaşam alanlarında örgütlediği eğitim demektir. Gerek FMLN denetimi altındaki bölgelerde, gerekse kentl ...
Geçen yaz Chrill adlı bir ev bakıcılığı ajansında çalışan, çoğunluğu Afro-Amerikan, Latin, Haitili ve Arikalı göçmen kadın olan 430 işçi 6.50 dolar saat ücretinin yetersiz olduğuna karar verdiler; ayr ...
1 224 225 226 227 228 2034 / 2046