Sendika.Org Çevirileri

1 223 224 225 226 2025 / 2034
Kendimi Gabrial Garcia Marquez'in, bir sosyal ritüel olarak ölümü konu aldığı Kırmızı Pazartesi romanının tam ortasında gibi hissediyorum. Birleşik Devletler Irak'la savaş yapmak amacıyla Irak'la sava ...
Özellikle de sistemin ismi, şekilsiz bir "dünya kapitalizmi" ya da "imparatorluk" değil, emperyalist sistemdir. Bu sistem sosyolojik açıdan muğlak bir "merkez" ve "çevre" tarafından değil, Üçüncü Düny ...
Tek bir sözcükle, "yoksullar", üretim ve dağıtım sisteminin bütüncül bir parçasıdırlar, ama, iktidar ilişkilerinden dışlanmış olduklarından, ortaya çıkan faydadan asla yararlanamazlar. Yoksullar, zate ...
Ellen Meikins Wood Çev. Sendika.Org * Özgün ismi, "The Seperation of the Ecomic and the Political in Capitalism", New Left Review, Sayı: 127, Mayıs-Haziran 1981, sf. 6695. Marksizmin h ...
Halk eğitimi, halk için, halk tarafından - halkın resmi eğitim sisteminin denetimi dışında- kendi yaşam alanlarında örgütlediği eğitim demektir. Gerek FMLN denetimi altındaki bölgelerde, gerekse kentl ...
Geçen yaz Chrill adlı bir ev bakıcılığı ajansında çalışan, çoğunluğu Afro-Amerikan, Latin, Haitili ve Arikalı göçmen kadın olan 430 işçi 6.50 dolar saat ücretinin yetersiz olduğuna karar verdiler; ayr ...
Sosyo-politik hareketler üzerine son yıllarda yapılan sosyolojik araştırmalar, bu hareketlerin toplumsal tabanına ilişkin bir dizi sorunu, kolektif eylemin etrafında seferber edildiği meseleleri, başv ...
İmparatorluk, aynı türden pek çokları gibi, okuyucuyu (bir kere daha), 'yeni' zamanlarda yaşadığımıza ikna etmeye çalışıyor. Ancak post modern teorik 'analiz'in encelektüel sentezi ve siyasi dip nokta ...
Dünyanın bütün bölgelerinde (emperyal, kapitalist ya da yeni sömürge, hangisi olursa olsun) devlet güçlendi, faaliyet alanını genişletti, ekonomi ve sivil topluma müdahalesini yaygınlaştırdı. Bizim em ...
1 223 224 225 226 2025 / 2034