Sendika.Org Çevirileri

1 222 223 224 225 226 2016 / 2031
Giriş Kültür hakkında yazmak, sanat, ideoloji, eğitim, spor ve başka birçok şey hakkında yazmaktır. Kültür kişilik, estetik, politik ve tarih de dahil olmak üzere sayısız perspektiften tartışma ko ...
Körfezde ikinci bir savaşa yönelik oldukça çeşitli bakış açılarından ifade edilen eleştirel görüşlerde altı temel nokta ayırt edilebilmektedir. 1. Irak'a yönelik saldırı Amerikan tek yanlılığının ...
Profesyonellerin ifşaatları ve kanıtlar Bush yönetimi içindeki gerçek iktidarın kavranması açısından yaşamsal önem taşıyor. Bize, kamuya, kimin kim için yönetmekte olduğunu gösteren ipuçları, kriz ve ...
Öyleyse, neden diye sormaya ihtiyacımız var. NATO hangi amaca hizmet ediyor? Ne yapmaya niyetli? Yanıtı kime sorduğunuza bağlı. NATO'nun bir yapı olarak devamını sağlayan dört önemli oyuncu var: ABD, ...
Washington, binlerce ton patlayıcıyı Irak şehir, kasaba, temel altyapı ve savunma tesislerinin üzerine boşaltmaya yönlendirilmiş savaş uçakları ve deniz filolarını kapsayan bir askeri planı yürürlüğe ...
Toplumsal hareketler ilksel olarak sosyalist partiler ve sendikalar olarak kavranıyorlardı; her devletin içinde burjuvaziye ya da işverenlere karşı sınıf mücadelesini yükseltmeleri bekleniyordu. Ulusa ...
Kendimi Gabrial Garcia Marquez'in, bir sosyal ritüel olarak ölümü konu aldığı Kırmızı Pazartesi romanının tam ortasında gibi hissediyorum. Birleşik Devletler Irak'la savaş yapmak amacıyla Irak'la sava ...
Özellikle de sistemin ismi, şekilsiz bir "dünya kapitalizmi" ya da "imparatorluk" değil, emperyalist sistemdir. Bu sistem sosyolojik açıdan muğlak bir "merkez" ve "çevre" tarafından değil, Üçüncü Düny ...
Tek bir sözcükle, "yoksullar", üretim ve dağıtım sisteminin bütüncül bir parçasıdırlar, ama, iktidar ilişkilerinden dışlanmış olduklarından, ortaya çıkan faydadan asla yararlanamazlar. Yoksullar, zate ...
1 222 223 224 225 226 2016 / 2031