Sendika.Org Çevirileri

1 221 222 223 224 225 226 2007 / 2034
Ama Bush rejimi gezegen üzerindeki tek taraflı ve maço yürüyüşünü başlattığından beri, Birleşik Devletler ve "Avrupa"nın ilişkileri gerilimli. Ve dünya politikacıları ile medyası da "Batı"nın jeopolit ...
Çatışmaların barışçıl biçimde çözülmesiyle görevli uluslararası bir örgüt olarak Birleşmiş Milletler, ABD tarafından, üstelik de sadece ABD'nin Irak soykırımıyla sınırlı olmayan nedenlerden dolayı imh ...
Immanuel Wallerstein çabuk bir zafer senaryosunu gözden kaçırarak "uzun ve tüketici bir savaş" olasılığı uyarısında bulundu. "çabuk ve kolay bir zafer, açıkça ABD yönetiminin umudu, en az olası [sonuç ...
Sırp Başbakanı Zoran Djindjic eski bir muhalifti. 1970'lerin ortalarında, öğrencilik günleri sırasında, Titocu Yugoslavya'nın bezdiriciliğinden Batılı aydınların yardımıyla kaçarak diğer muhaliflere k ...
İnanıyoruz ki koalisyon tarafından gelecekteki farazi bir saldırıya karşı yapıldığı iddia edilen bu savaşın esas amacı, Irak'ın petrol kaynaklarını ele geçirmek ve bir dizi Amerikalı devlet adamının ...
Ancak yürüttüğü polemiğin liberal savaş karşıtı hareket konusundaki kavrayıcı eleştiri dışındaki bölümleri, teori, kavramsallaştırma ve olgular açısından derin ve önemli eksiklikler barındırıyor. Ande ...
Bush'un Irak'ın ABD'ye yönelik bir tehdit olduğuna ilişkin söylediklerinin yalan olması sorun değildir, ticari medya bu konuda Bush'a zor sorular sormayacaktır. Bush ve yönetimi, yaklaşan savaşa ilişk ...
Bush, şimdiye dek muazzam biçimde başarısız oldu. Kuzey Kore ve İran (ve belki de şimdiye dek gözlenmemiş olan başkaları da) gerçekte silahlanma projelerini hızlandırdılar. Fransa ve Almanya özerkliği ...
Korkak ve satılmış Avrupalı politikacılar, dünyanın dört bir yanındaki dini liderler, emekli generaller, özgürlüğün ve ABD'nin eski dostaları ne derlerse, ne yaparlarsa yapsınlar, geri dönmeyecek. Asl ...
1 221 222 223 224 225 226 2007 / 2034