Sendika.Org Çevirileri

1 219 220 221 222 223 225 1989 / 2019
Özellikle gün ışığında ve kalabalık pazar yerlerine yönelik, büyük sivil yoğunlukları hedef alan, sivillere dönük terör bombardımanları rutinleşti. Askeri kuvvetler, Vietnam'da kötü bir ün kazanan "bu ...
ABD'nin bu yapıları yerli yerine oturtmasını sağlayan üç tane şey var: 1) ABD çıkışlı üretici yatırımların ekonomik verimliliğindeki karşı konulmaz üstünlük; 2) BM'de ya da herhangi bir yerde ABD konu ...
Açıkça görülmektedir ki, hızlı askeri fetih ve ABD'nin Irak'ta giriştiği yıkım, Bush'a ve savaşa yönelik akıldışı, şovenist bir destek dalgası yarattı. Kaltak başarı tanrıçası -bu, "başarılı" bir soyk ...
Ama Bush rejimi gezegen üzerindeki tek taraflı ve maço yürüyüşünü başlattığından beri, Birleşik Devletler ve "Avrupa"nın ilişkileri gerilimli. Ve dünya politikacıları ile medyası da "Batı"nın jeopolit ...
Çatışmaların barışçıl biçimde çözülmesiyle görevli uluslararası bir örgüt olarak Birleşmiş Milletler, ABD tarafından, üstelik de sadece ABD'nin Irak soykırımıyla sınırlı olmayan nedenlerden dolayı imh ...
Immanuel Wallerstein çabuk bir zafer senaryosunu gözden kaçırarak "uzun ve tüketici bir savaş" olasılığı uyarısında bulundu. "çabuk ve kolay bir zafer, açıkça ABD yönetiminin umudu, en az olası [sonuç ...
İnanıyoruz ki koalisyon tarafından gelecekteki farazi bir saldırıya karşı yapıldığı iddia edilen bu savaşın esas amacı, Irak'ın petrol kaynaklarını ele geçirmek ve bir dizi Amerikalı devlet adamının ...
Ancak yürüttüğü polemiğin liberal savaş karşıtı hareket konusundaki kavrayıcı eleştiri dışındaki bölümleri, teori, kavramsallaştırma ve olgular açısından derin ve önemli eksiklikler barındırıyor. Ande ...
Sırp Başbakanı Zoran Djindjic eski bir muhalifti. 1970'lerin ortalarında, öğrencilik günleri sırasında, Titocu Yugoslavya'nın bezdiriciliğinden Batılı aydınların yardımıyla kaçarak diğer muhaliflere k ...
1 219 220 221 222 223 225 1989 / 2019