Sendika.Org Çevirileri

1 217 218 219 220 221 226 1971 / 2031
2003 yılı George W. Bush'un dünyaya damgasını vurduğu yıl oldu. 2004 başlarkan belki de bunu kutlamaktaydı. Ama aslında 2003 Bush, ABD ve dünya için bir felaket yılı oldu. Bush'un göstermeye çalıştığı ...
2003 bir Tarihsel Zaferler ya da Tarihsel Yenilgiler yılı değildi; emperyalizmle popüler direniş hareketleri arasındaki güç ilişkilerinin sürekli değişim yılıydı. ABD imparatorluğu ve onun İsrai ...
Serbest ticaretin lehine olan sav serbest ticaretin her zaman maksimum rekabet, bunun sonucunda üretimde maksimum verimlilik, fiyatların düşmesi ve tüketicinin bundan yarar sağlaması etrafındaydı. Kor ...
Büyük babası Filistin'den göçmüştü. Babası Bağdat'ta değerli taşlar satan bir tüccardı. Bir zamanlar Olimpiyalı bir halterciydi. Kent ahalisi onu "Kral" diye çağırırdı. Bir gece yurtdışından bir ...
Birleşik Devletler ve Avrupa kitle medyası Saddam Hüseyin'in ele geçirilmesi kutlamalarında Beyaz Saray'a katıldılar. Herhalde batılı kitleler de; sömürgeci savaşın hızla ve başarıyla sona ereceği ina ...
Modern Politik İslam Hindistan'daki İngiliz sömürgeciliğine hizmet eden oryantalistler tarafından icat edildi ve Pakistan'da Mawdudi tarafından geliştirildi. Esas olarak da Müslüman inancındaki kimsel ...
Che'nin genel kapitalizm, emperyalizm ve sosyalizm tahlili ile gerilla savaşı konusundaki özgün taktiksel konumu, gerek etik gerekse politik pratik hakkındaki görüşleriyle ilintilidir. Önerdiği bakış ...
Bu bir şekilde şaşırtıcı çünkü Bolivya gibi ülkeler normalde en iyi gazetelerde bile ihmal edilirler (ya da az yer alırlar). Bu basitçe iki yıldır Latin Amerika'da bir politika değişikliğini yansıtan ...
Terörizmin anlamı nedir? Amacı nedir? Terörizm genellikle bir kurbanlar kategorisine yönelik bir terör duygusu, yani kurbanlarla aynı kategoriye giren öteki insanlar açısından da aşırı bir korku duygu ...
1 217 218 219 220 221 226 1971 / 2031