Sendika.Org Çevirileri

1 216 217 218 219 220 225 1962 / 2019
Büyük babası Filistin'den göçmüştü. Babası Bağdat'ta değerli taşlar satan bir tüccardı. Bir zamanlar Olimpiyalı bir halterciydi. Kent ahalisi onu "Kral" diye çağırırdı. Bir gece yurtdışından bir ...
Birleşik Devletler ve Avrupa kitle medyası Saddam Hüseyin'in ele geçirilmesi kutlamalarında Beyaz Saray'a katıldılar. Herhalde batılı kitleler de; sömürgeci savaşın hızla ve başarıyla sona ereceği ina ...
Modern Politik İslam Hindistan'daki İngiliz sömürgeciliğine hizmet eden oryantalistler tarafından icat edildi ve Pakistan'da Mawdudi tarafından geliştirildi. Esas olarak da Müslüman inancındaki kimsel ...
Che'nin genel kapitalizm, emperyalizm ve sosyalizm tahlili ile gerilla savaşı konusundaki özgün taktiksel konumu, gerek etik gerekse politik pratik hakkındaki görüşleriyle ilintilidir. Önerdiği bakış ...
Bu bir şekilde şaşırtıcı çünkü Bolivya gibi ülkeler normalde en iyi gazetelerde bile ihmal edilirler (ya da az yer alırlar). Bu basitçe iki yıldır Latin Amerika'da bir politika değişikliğini yansıtan ...
Terörizmin anlamı nedir? Amacı nedir? Terörizm genellikle bir kurbanlar kategorisine yönelik bir terör duygusu, yani kurbanlarla aynı kategoriye giren öteki insanlar açısından da aşırı bir korku duygu ...
Sonunda Bolivya'yı yaklaşık bir aydır sarsmakta olan kitlesel ayaklanma bilinen ismiyle gringo Goni'yi devirmeyi başardı. 80'den fazla ölüme yolaçan zalimce baskılara karşın güçlenen kitlesel ayaklanm ...
Kapitalizm ve yeni tarım sorunu Modern (kapitalist) dönem öncesinde tüm toplumlar köylü toplumlarıydılar. Üretimleri özel bir takım sistemler ve mantıklar tarafından yönetiliyordu -- ama bunlar bi ...
DTÖ'nün krizi ve onun bir dünya ticaret görüşmeleri ve politika oluşturma merkezi olarak sahip olduğu ayrıcalıklı konumu yitirmesi, ilerici güçlerin Cancun'da elde ettikleri zaferin kalıcı sonuçlara y ...
1 216 217 218 219 220 225 1962 / 2019