Makaleler

1 6 7 8 9 10 4.478 72 / 40295
Siyaset Marksizmin tek gerçekleşme biçimidir. Marksist düşüncenin gelişiminin nasıl ilerleyeceği, hangi alanlara yöneleceği, ne tür yenilikler ve özgünlükler taşıyacağı konusundaki esas belirleyici, s ...
Yeni bir uluslararası para sistemi mi ortaya çıkıyor? ABD Dolarının küresel egemenliği zayıflıyor mu? Rusya-Ukrayna savaşı, enerji krizi ve küresel enflasyon arka planında yoğunlaşan bu tartışmada öne ...
Okullar açıldı. Bütçe açısından “takke düştü kel göründü” deyimini doğrulayan zamanlardayız ...
Cız etmiştir yürekleri haberi duyduklarında. Yakıştıramamışlardır oğullarına. O değildir belki de. Ama ya oysa! ...
Sovyet arşivlerinde yapılan araştırmalar, tarihin bugüne dek gün yüzüne çıkmamış bir köşesine, yani SSCB’nin İrlanda’daki Paskalya Ayaklanması’na göstermiş olduğu ilgiye ışık tutuyor ...
Marx, işçi sınıfının öncüsü olacağı toplumsal dönüşümü nitelerken Kapital onca gotik öge, vampirlik ve yamyamlık ile dolu olmasına rağmen kapitalistlere yönelik muameleyi onları yeme ya da kanlarını e ...
Sağlıkta teşvik adı altında bir iyileştirme yaptılar, güya… Sağlık çalışanlarını hekim ve hekim dışı, diye ayırarak ücretleri iyice farklılaştırdılar. Pandemi döneminde bütün gün binlerce riske maruz ...
Kapitalizmin krizinin derinleşmesiyle birlikte, liberal demokrasinin ve bireysel özgürlüklerin sınırları bu ikisi arasındaki ilişki ve çelişkilerin boyutları üzerine eski bir tartışma, gelişmiş kapita ...
Filmin "sinemanın sonu" şiarıyla bitirilmesi aslında sinemaya son vermek, film çekmeyi bırakmak anlamında değildi. Sinemanın sonu yani; her birimizi dört taraftan kuşatan ideolojinin ve onun epistemol ...
1 6 7 8 9 10 4.478 72 / 40295