Makaleler

1 5 6 7 8 9 4.246 63 / 38213
Rejim, çalışanların, yarın ekonomiyi, devleti yönetecek kuşağını kültürel egemenliği altına alamadığı için korkuyor, hırçınlaşıyor. Ya sınıfın bu parçası, emek piyasası içindeki parçasıyla birleşmeye ...
Erkek egemenliği, kadın ve erkek arasındaki iş bölümünü şiddet yoluyla sağlayarak normalleştirmiş ve kurumsallaştırmıştır (Ertürk, 2015: 32). Bu nedenle “kadına yönelik şiddet” feminist mücadelenin te ...
Kamu bankalarının Covid-19’a tepki verme şekli yeşil ve adil geçişleri küresel olarak kolaylaştırmak için dersler sunuyor. İklim krizinin büyüklüğü cesur, cömert ve iklim krizi ile yüz yüze gelecek şe ...
TERF kategorisi, özellikle İngiltere’deki Cinsiyet Kimliği Tanıma Kanunu’nun [Gender Recognition Act] yeniden düzenlenmesinin gündeme gelmesiyle alevlenen tartışmalarda belirginleşmiştir. Türkiye’de T ...
Vergi gelirlerinin üçte ikisi büyüklüğe ulaşan dolaylı vergiler, tüm gelirini harcayan, hatta üstüne borçlanarak harcama yapan alt ve orta sınıfları en önemli vergi yüklenicisi yapıyor ...
Halkın ittifakı, “en geniş cephe” diye tariflenen seçim-sandık ittifakından daha geniş ve güçlüdür. Bugün baştan denklemi yanlış ve çürük kurulmuş böylesi bir sözde “demokrasi ittifakına” değil, demok ...
Büyüme, “güç biriktirme” çabası, devrimci yapıların zayıflığı göz önüne alındığında anlaşılır bir şey. Fakat gücü hangi stratejik doğrultuda, bu doğrultuyla bağlantılı hangi taktik planda büyüteceğiz? ...
Uzun süredir devam eden ekonomik durgunluk, son bir yılda pandeminin etkilerinin de eklenmesiyle, geniş halk kitleleri açısından ölümcül bir ekonomik krize dönüştü ...
Queer feminizm kavramını verili bir siyasal kimlik çerçevesinde değil, feminizm ile queer arasındaki geniş etkileşim alanı çerçevesinde değerlendirmek gerekir. 1990`lardan itibaren gelişen queer kuram ...
1 5 6 7 8 9 4.246 63 / 38213