Makaleler

1 4 5 6 7 8 4.246 54 / 38213
Mezarlıkta bizler için kazılmış mezarların etrafında ıslık çalarak gezmeye devam ettiğimiz müddetçe, günün acil görevlerine yoğunlaşma ısrarımızı ortaya koyamadıkça gelişmelerin ardından sürüklenmeye ...
Bugün, ne ABD’nin 1945 sonrası hegemonyasına ne de 1989 sonrası “tek süper güç” konumuna olanak veren maddi koşullar var. Salt bu anlamda bile ne “ABD geri döndü” ifadesi ne de “normale dönüş” beklent ...
Bilinç yükseltme, ikinci dalga feminizmin “özel/kişisel olan politiktir” vurgusu ile kadınların kendileri için politika yapmaları anlayışını birleştiren feminist bir yöntemdir. İlk kez 1960’ların sonu ...
Obstetrik şiddet hamile, doğum yapan ya da lohusa bir kadına rızası ve bilgisi olmadan sağlık hizmeti sunanlar tarafından uygulanan, tıbbi olarak gerekçelendirilmeyen, otoriter ve cinsiyetçi tavırları ...
Sorun zenginin, gelişmiş ülkelerin, kapitalizmin ve çok uluslu şirketlerinin dünyayı kirletmesi, felaketlere sürüklemesidir. Doğayı ele geçirip metaya dönüştürerek sömürmesi ve çalışanların yaşamını t ...
Evlilik, tek tek kadınlar üzerindeki baskı mekanizmalarının yanı sıra toplumsal cinsiyet eşitsizliğindeki asimetrinin görünür olduğu kurumlardan biridir ...
Sendikalarımızda başta sendikal demokrasi ilkelerine, çoğulculuğa, alanın ihtiyaçlarına uygun politikalara, sınıf ve kitle sendikacılığı yürüyüşüne yabancılaşma sorunu yaşanırken; hak ve özgürlükler v ...
Son dönemlerde özellikle de ABD’de Joe Biden’ın seçilmesinden sonra, yaşanan bazı “tuhaf” olayları alt alta yazıp belirli bir mantık ile birbirine bağladığımız zaman, aslında AKP’nin alttan alta gizli ...
Sığınak erkek şiddetine maruz kalan kadına şiddetten uzak bir yaşama hazırlanabileceği, gerekli destekleri alıp kendi gücünü fark edeceği, başka kadınlarla dayanışma kurabileceği bir yer sağlar. Bu ar ...
1 4 5 6 7 8 4.246 54 / 38213