Makaleler

1 3 4 5 6 7 4.232 45 / 38087
Yükseltilen TL faizleri hem içeride hem dışarıda risk algısını yavaşlattı, hatta geriletti. Bir yandan Türkiye’nin risk primi görece geriledi, bir yandan yabancı para çıkışı yerini girişe bıraktı. Anc ...
Her şeyden önce kıyıları, kumsalları koruyan kıyı yönetmeliği şart. Orta ve uzun vadeli planlar çerçevesinde kıyılara düzen getirilmelidir. Kıyı şeridi özel mülkiyetin emrine verilmemelidir ...
1990’lar sonrası küreselleşme ile tanımlanan yeni dünya düzeninde otoriter iktidarların gerileyeceği ve yeni bir demokratikleşme dalgasının geleceği öngörüsü, politika alanının otoriter yönetimleri dı ...
“Umut var, ama onun için değil.” Cumhurbaşkanı’nın “beklediği sanatçı” gelmeyecek ...
Kahd-ı rical Osmanlı İmpatorluğu’nda nitelikli devlet adamı ve yöneticisi konusundaki darlığı belirtmek için kullanılan bir deyim (kahd: yokluk, darlık). Bu deyimin uzun zamandan beri unutulmuş olma n ...
Fakat aile, eşit olmayan bir denkleme ve kaynak dağılımına dayanıyorsa, bu ailenin dayanışma ve birliği temsil etmesi mümkün mü? ...
Bu yazıda son dönemde artan yoksulluk kaynaklı intiharların arkasında yatan ızdırap duygusuna diyalektik materyalist bir yaklaşım sunmayı amaçladım. Yazının ilk bölümünde düşüncenin diyalektik sürecin ...
Neler oldu da devrimci örgütte “ben” bu denli ağır basar hale geldi? Hangi değişim dinamikleri, zamanın ruhuna böylesi bir nitelik kazandırdı? ...
15 Aralık 2020’de hükümetin yaptığı açıklama yeni bir süreci başlattı. Marketler dışında diğer birçok alanda işyerleri kapandı. Bir araya gelme olanakları kısıtlandı ve sınırlandırıldı. Grevler de bu ...
1 3 4 5 6 7 4.232 45 / 38087