Makaleler

1 4.382 4.383 4.384 4.385 4.386 4.445 39456 / 40005
Karl Marks'ın küreselleşmeyi tahlil eden ilk kişilerden olduğu, günümüz sosyal bilimlerinde genellikle kabul edilir. Ama bu kabulü yapanların bile çoğu zaman unuttuğu şey, Marks'ın kapitalist küresell ...
Avrupa birliğine giriş görüşmelerinin başlaması için Aralık 2004 tarihine kilitlendiğimiz bir dönemde akademik çalışmalar içinde Türkiye'nin uzun Avrupa macerasını taktik düzeyde ele alma daha çok ön ...
Ama gariptir ki, kendileri için her ne pahasına olursa olsun ucuz gıda üretilecek olanlar çok nankörlük etmektedirler. Fransa'da ucuz hükümet ne denli az saygı görüyorsa, İngiltere'de de ucuz gıda o d ...
Devrim Dergisi çalışanları tarafından kaleme alınan iletide AB sürecinin işçi sınıfının dönüştürücü kapasitesine etkileri soruluyor; sorunun kaynağı da 1 Kasım tarihli yazım. O yazıda "Emeğin Avrupa's ...
Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nın -NAFTA- şenliklerle imzalanmasından hemen sonra 1994 1 Ocak'ında Zapatistalar, içinde Chipas eyaletinin Başkenti San Cristobal las Casas' da olmak üzere yed ...
Geçenlerde Canavar Domates Türkiye'ye uğramıştır. Avrupalı çevrecilerin ödünç verdikleri tombul ziyaretçi vesilesiyle dünyanın çoğu yerinde olduğu gibi Türkiye'de de son birkaç yıl tarımda ve dolayısı ...
Avrupa kurumlarının gücü nihai olarak iki yıllık Hükümetler arası Konferanslarla (HAK) geliştirilen hükümetler arası anlaşmalara dayanır ve ulus devletler bir parça egemenlik kaybına uğramakla birlikt ...
'Hayat nedir?'diye sordum birçok kez kendime. Hepimiz için farklı tanımları vardır mutlaka! Bir çoğumuz hayatı 'mutlu olmak' diye tanımlar. Mutluysak, içimizden geldiği için gülümsüyorsak,yaşıyoruz ...
Mesela şöyle bir haber: "Dünya petrol devlerinden ExxonMobil, tsunami felaketi yaralarının sarılması için 5 milyon dolar bağış yapıyor." Bu "haber"in arkası yoksa, önü yoksa, geçmişi yoksa, dam üstü ...
1 4.382 4.383 4.384 4.385 4.386 4.445 39456 / 40005