Makaleler

1 4.379 4.380 4.381 4.382 4.383 4.443 39429 / 39986
ÇAĞRI Bu, İnsanlık İçin Küresel Kadın Şartı, kadınlarla erkekleri, gezegenin bütün ezilen halklarıyla gruplarını, eşitlik, barış, özgürlük, dayanışma ve adalete dayalı ilişkiler geliştirerek dünyay ...
Fikri mülkiyet savaşlarında cephelerden birini de "ilaçlar" cephesi oluşturuyor. Yazılım ve bitkiler için olduğu gibi, ilaçlar için de kıran kırana bir patent çıkarma, "veri ayrıcalığı" kapma savaşı s ...
Türkiye'nin 17 Aralık'ta AB'den müzakere tarihi almasıyla birlikte, geleneksel sendikal hareketin, "emeğin Avrupa'sı" çalışmaları da hız kazandı. "Emeğin örgütlü güçlerinin" AB ile yapılacak olan müza ...
İkinci Dünya Savaşı sonrası koşullarda emperyalist bloğun sosyalizme karşı ileri karakolu rolüyle konumlanmış olan Türkiye'nin mevcut uluslararası işbölümü içindeki yeni konumunun ne olacağı giderek b ...
Washington merkezli Cato Enstitüsü'nün amacı (http://www.cato.org/about/about.html) şöyle beyan edilmiştir: "Kamu politikalarıyla ilgili münazaranın parametrelerini, devletin sınırlı varlığı [limited ...
ABD'de New Deal'in hemen öncesinde çalışma saatleri münazara edilirken tek bir amaç vardı: İstihdamın artırılması (çalışanların kendilerine daha fazla zaman ayırabilmesi, hayatın tadını çıkarabilmeler ...
ABD Uluslararası Gelişme Örgütü'nün (USAID) Ocak 2003'de yayınladığı "Ulusal Çıkarlar Açısından Dış Yardım" raporunda (http://www.usaid.gov/fani/Full_Report--Foreign_Aid_in_the_National_Interest.pdf) ...
Bugün dünyada kaynak sahipleri tarafından büyük bir açlıkla patent altına alınmaya çalışılan "fikri üretim"in kapsamına bilgisayar yazılımları gibi bitkiler de giriyor. Bitkilerin patentlenmesinde de, ...
Avrupa birliğine giriş görüşmelerinin başlaması için Aralık 2004 tarihine kilitlendiğimiz bir dönemde akademik çalışmalar içinde Türkiye'nin uzun Avrupa macerasını taktik düzeyde ele alma daha çok ön ...
1 4.379 4.380 4.381 4.382 4.383 4.443 39429 / 39986