Makaleler

1 4.363 4.364 4.365 4.366 4.367 4.432 39285 / 39886
Küresel kapitalizmin iktidarını her geçen gün artırdığı ve kurumsallaştırdığı bu günlerde, sermayenin önündeki engeller teker teker ortadan kaldırılmaktadır. Üretim süreçlerinin esnekleştiği ve kurals ...
Ne yazık ki hayat bizleri haklı çıkardı. "Üyelerinin gündelik hak ve çıkarlarını koruma" ve "toplu görüşme sürecine katılma" ile sınırlı bir mücadele ve örgütlenme anlayışı, KESK'i ve bağlı sendikalar ...
Sendika org: Genel Kurula giderken KESK' in geçmiş üç yıllık sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce KESK'in başarılı ve başarısız yanları nelerdir? Ali Berberoğlu: KESK'in kuruluşundan beri ge ...
Sözkonusu olan yazılımın patentlenmesi değil. Böyle bir tanım tamamen kötü ve yanıltıcı. Çünkü patentlenen tek tek programlar değil. Böyle olsaydı sorun değildi, çünkü temelde zararsız olacaktı. Fakat ...
1. Üretim Sürecinde ki Değişim Bilgisayarların üretim sürecinde kullanılması, 1. Fiyatlarının iyice ucuzlaması ile kitlesel bir yaygınlık kazanırken, 2. Yeni grafik ve objekt merkezli yazılımlar ...
ABD ve Avrupa medyası bir süredir Bush yönetiminin "yeni tarz" (new style) dış politika yaklaşımını öne çıkarıyor: Dışişleri Bakanı Condeleeza Rice Avrupa başkentlerini ziyaret ediyor ve Avrupalı lide ...
Başkanlığının ilk döneminde Avrupa'yı sindirmeyi başaramayan George W. Bush, şimdi de başka bir taktik izlemeye karar vermiş bulunuyor. İlk olarak Concoleeza Rice, ardından Donald Rumsfeld, daha sonra ...
2000 Mart'ında Lizbon'da toplanan Avrupa Birliği Konseyi, sonradan adına Lizbon Stratejisi denilen şu kararı almıştı: 2010 yılında Avrupa Birliği'ni dünyada daha çok ve daha iyi işler için sürdürüleb ...
İkinci Paylaşım Savaşı sonrasında çoğu gelişmiş ülkelerde ve Türkiye'de uygulanmış olan sosyal devlet politikaların emekçilere ve toplumlara önemli katkılar yapmış olduğu bir gerçektir. Bu dönemde ger ...
1 4.363 4.364 4.365 4.366 4.367 4.432 39285 / 39886