Makaleler

1 4.362 4.363 4.364 4.365 4.366 4.432 39276 / 39886
"Tam-zamanında" ya da "yalın üretim" yönteminin, çok olumlu bir endüstri mühendisliği devrimi gibi görünmesine karşın, aslında pazar şartlamalarını istihdam üzerinde saf, mutlak biçimde hakim kılan bi ...
Uzun süredir, lokal kıpırdanmaların dışında, ülke düzeyinde işçi sınıfının üzerine serpilmiş olan ölü toprağını silkeleyen bir hareketlilik yok iken, SEKA direnişi önemli bir canlanmaya ve işçi sınıfı ...
Sendika org:Genel Kurula giderken KESK' in geçmiş üç yıllık sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz?Sizce KESK' in başarılı ve başarısız yanları nelerdir? Özgür Bozdoğan: KESK'in üç yıllık sürecini ...
Uluslararası kuruluşlarıyla, yani İMF'si, Dünya Bankası ve Avrupa Birliği (AB) ile, yerli sermayenin örgütleriyle, bütün düzen partileriyle burjuvazinin Türkiye işçi sınıfına, kamu çalışanına, emekç ...
Sendika.org: Genel kurula giderken KESK'in geçmiş 3 yıllık sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce KESK'in başarılı ve başarısız yanları neler? Hamide Yiğit: Bu sorunun yanıtı için esasen kamu ...
Sendika.org: Genel Kurula giderken KESK'in geçmiş 3 yıllık sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce KESK'in başarılı ve başarısız yanları nelerdir? Fatma Bozbeyoğlu: İşçi sınıfının gerçek tarihse ...
Ancak sendikalarımız seçim sürecine girerken, bir çok iç ve dış sorunlarla beraber bir çok olumsuzluklarla karşı karşıya bulunmaktadırlar. Bu sorunlar ve olumsuzluklar da hafife alınmayacak yada üzeri ...
Bir zamanlar grevli-toplu sözleşmeli bir sendikal düzenlemeyi ilke olarak pankartlarına yazan kamu emekçileri "memur yasası çöpe" diye haykırıyorlardı. Şimdi cezaların sicilden silinmesi gündeme geliy ...
Küresel kapitalizmin iktidarını her geçen gün artırdığı ve kurumsallaştırdığı bu günlerde, sermayenin önündeki engeller teker teker ortadan kaldırılmaktadır. Üretim süreçlerinin esnekleştiği ve kurals ...
1 4.362 4.363 4.364 4.365 4.366 4.432 39276 / 39886