Makaleler

1 4.205 4.206 4.207 4.208 4.209 37863 / 37881
Geçen hafta, Afganistan'a tartışmalı asker gönderme kararının ardından iç siyaset, savaştan ne gibi kazanımlar sağlanabilir ekseninde hareketlenmeye devam etti. IMF heyetinin gözden geçirme için gelme ...
Bitkisel yağların insan beslenmesindeki rolü büyüktür. Eskiden Türkiye'de daha çok tereyağı ve zeytin yağı kullanma alışkanlığı vardı. 1950'li yıllara kadar ülkemizde en çok tüketilen yağlar tereyağı, ...
ABD'nin muhalif etnik grupları örgütlemek üzere Afganistan'a gönderdiği 'Rus gazisi' komutanın Taliban tarafından ele geçirilerek idam edilmesiyle de psikolojik olarak yıpranan Kuzey İttifakı bir de A ...
1. ABD emperyalizminin "yıkılmaz" simgelerini sarsan 11 Eylül saldırısı, ezilenlerin anti-emperyalist mücadelesine çok önemli ve yeni bir dizi soru işareti armağan etmişti. ABD'nin Afganistan'ı bombal ...
Dünya çapındaki altüst oluşlar Türkiye'deki kaosu da büyütüyor. Uygulanan ekonomik politikalar krizi, değil aşmaya hafifletmeye bile yetmiyor. Aksine bu politikalar sonucu işsizlik ve yoksulluk Cumhur ...
Hükümetler, alım fiyatlarını maliyetlerin altında belirledikleri yetmiyormuş gibi bir de çiftçinin alın teri olan buğday, tütün, çay, şekerpancarı ve diğerlerini alıyor; tütünü sigaraya, pancarı şeker ...
Dünya ekonomisindeki durgunluk ve kriz beklentileri ile ünlü spekülatör Soros'un deyimiyle bu kuyunun dibine vurmuşluk koşullarında gerçekleşen 2002 bütçe tasarısı, yine sadece bir borç ödeme bütçesi ...
Emperyalistler tarafından bir tehdit unsuru olarak kullanılan IMF kredisi ve borçların ertelenmesinin sıkışıklığı altında alelacele hükümete sınırsız asker gönderme yetkisi verildi. Ve ABD'nin taleple ...
Ancak Derviş'in gelişinin ardından Afganistan operasyonunun başlaması ve Meclis'in acil toplantıya çağrılması ile durum netleşmeye başladı. Afganistan'a asker gönderme kararının Bakanlar Kurulu'nda im ...
1 4.205 4.206 4.207 4.208 4.209 37863 / 37881