Makaleler

1 2 3 4 5 6 4.385 36 / 39463
Ceza kanununda nitelikli cinsel saldırı suç olarak düzenlenmiş olmasına rağmen masumiyet karinesinin fail erkek lehine cinsiyetlendirilmiş uygulaması nedeniyle bu suçlar çoğunlukla takipsizlik/beraat ...
Geçmişteki mücadelelere kazılı öncü ve iradi çabalar olumlu ve olumsuz yönleriyle kitle hareketlerinin girdileridir ve kitle hareketlerinin gelişimini şu veya bu biçimde etkileme faktörleridir. Bu ana ...
Üstelik ihale usulü, 21/b gibi rekabetin sağlanması konusunda, tartışmalı bir madde olsa bile, ortaya çıkan sözleşme bedelleri, KÖİ modelli hastane maliyetlerinin çok çok altındaydı. Bu tablo, KÖİ mod ...
kadın yoksulluğunun sebeplerinin başında eviçi görev ve sorumlulukların kadınları ücretli çalışmaktan uzak tutması geliyor... ancak bu stabil durumun dışında yoksulluğun kadınlaşması sürecinin sebeple ...
İşsizlik, zamlar ve hayat pahalılığı bizi en fazla etkilenen kesimler arasında birinci sıraya oturturken, toplum içinde ittirerek edindiğimiz özgürlüklerimizin de elimizden kaymasına yol açıyor ...
şiddet, itaat ettirmenin yollarından biri, kadınlar kendi kararlarını vermekte ısrar ettikçe, eşcinseller ve translar görünürlüklerinden ve haklarından vaz geçmedikçe yükselir, mücadeleyle geriletilir ...
Kadınlar özsavunma eğitimleri ile “öfkelerinin ve bunun ifade edilmesinin önüne geçen ‘kadınsılığın’ bilincine vardıkları” bir dönüşüm yaşıyor, özsavunma eylemlilikleriyle “kadınsılığı yapı sökümüne ...
Program ve strateji yoksa başarılı eylemlikleri gerçekleştirerek işçi sınıfının güvenini tesis etmek tek başına sınıfsal değişim sürecine hizmet edebilir mi? ...
5 Mart 1871’de Paris Komünü’nün dünyayı selamlamaya başladığı günlerde açılan Rosa’nın gözleri, kendince ana eksenini çizdiği gerçek bir Marksist Parti yaratıp, gözlerini nihayet uç vermeye başlayan A ...
1 2 3 4 5 6 4.385 36 / 39463