Makaleler

1 2 3 4 4.277 18 / 38485
Neoliberaller, birinci olarak özelleştirmeler aracılığıyla kamu mülkiyetinin özel sektöre devredilmesini ve ikinci olarak da devletin sosyal politikalardan vazgeçmesini isterler ...
Her türden devlet büyüklerinin en sık yaptıkları vurgu “devletimiz güçlüdür” şeklinde tezahür eder. Bu gücün suç ile olan bağını da Uğur Mumcu konuyla ilgili yazılarını topladığı kitabında teşhir etmi ...
Tefessüh sözcüğü bilindiği üzere çürümüşlükte dibe vurma anlamında kullanılır. Son iki hafta boyunca yoğunluk oluşturacak şekilde devlet-mafya ilişkileri üzerine yapılan haber ve yorumlar burjuva devl ...
Yasal boşluklar ve denetimsizlik yüzünden İstanbul, hepsi de yasal izinle çalışan ve ayda ortalama üç ton morfin-eroin ve benzeri afyon türevlerini üretebilecek kapasiteye sahip tesislerle kısa sürede ...
Çarşamba günü itibarıyla sekiz gün önce başlayan ve 28 gün içinde tamamlanması gereken koalisyon kurma çabaları başarısızlıkla sonuçlanırsa Netanyahu açısından, kurtulma çabaları süreci devam edebilec ...
Türkiye’de çocukların yaşadıkları, maruz bırakıldıkları ayırımcılığı görünür kılan raporun amacı; her tarihsel dönemde değişebilen, artan ya da azalan ya da biçim değiştirebilen çocuğa yönelik ayrımcı ...
Kadınlar olarak her gün maruz kaldığımız müdahale ve şiddet eylemlerine karşı hepimizin aşina olduğunu düşündüğüm kolektif öfke alışverişinin, görsel kodlardaki tahayyülü Fatma ...
İkizdereli kadınlar yaşamı savunuyor. Ataerkiye ve kapitalizme karşı yerelde kendiliğinden örgütlenen bu mücadelenin yaşam mücadelesi olduğunu biliyor, hep birlikte kadınlar olarak haykırıyoruz: Yaşam ...
Kudüs ve genel olarak İsrail-Filistin çatışması her gündeme geldiğinde ajitasyon dozu arşa varan söylemlerin ve sloganların da bombardımanı başlıyor. Zaten gündem sıkıntısı çekmediğimiz coğrafyada sür ...
1 2 3 4 4.277 18 / 38485