Derlediklerimiz

1 2 3 4 5 6 3.011 36 / 27098
Bugün resmi muhalefet saflarında da övgüyle söz edilen 2002-2007 dönemi, Derviş programının AKP tarafından büyük bir gönüllülük, görev bilinci ve iştihayla yürütüldüğü bir acı reçete dönemiydi ...
AKP küresel kapitalizme bile rahmet okutuyor, “yerli ve milli” sloganı altında Türkiye’yi küresel kapitalizmin sömürüsünden daha vahşi, ataerkil, mafyatik sömürü biçimlerine mahkûm etti. Erdoğan iktid ...
Siz zannediyor musunuz ki seçimden sonra bu strateji değişecek? Halka istibdadı Kılıçdaroğlu’na verilecek oyla devirme vaadi yaparak oy çağıranlar, seçimden hemen sonra emekçi halka dönerek “haydi şim ...
Bilal Erdoğan ve arkadaşlarının ‘kuzu çevirme’ ziyafetine ilişkin fotoğraf için sadece “2015’te çekilmiş” denilebildi. Ancak Murat Teksöz’ün hızlı kariyerinin ucu, KKTC’de Sarallar’ın parasını aklama ...
Bu kadar etken saydım ama bunların içine girmeyi en çok hak eden unsurlardan biri de uzun çalışma saatleridir. Günlük 10-12 saat hatta daha da fazla çalışan bir işçi en güvenli işte bile iş kazasına a ...
Bugün gençlik, afet bölgelerinde edindiği politik-pratik yetkinlikle kendisini yeniden örgütlediği ölçüde yeniden inşa tartışmalarında üniversitenin rolü en somut halini alacaktır. Afet bölgelerinde b ...
Asıl olarak sol, sosyalist politik varlık sahaya çıkacaksa bu, çok uzun süredir ihmal edilmiş ya da yeterince enerji ve emek harcanmamış sınıf hareketinin içinde gerçekleşecek. Sosyalistler hazineyi k ...
Geleneğinde, Maraş, Sivas, Hizbullah katliamları, 15 Temmuz “Darbe şeyi” olan bir hareket karşısında bu olasılığı ortadan kaldırmak da maalesef muhalefete düşüyor ...
Kemal Kılıçdaroğlu’nun acayip tweeti düşüyor önümüze. Seçime on gün kala iktidar tarafından bir şeyler yapılacakmış anladığımız kadarıyla. O şeyler ne bilmiyoruz ama yıllardır bir şeyler yapılıyor ...
1 2 3 4 5 6 3.011 36 / 27098