Derlediklerimiz

1 2.929 2.930 2.931 2.932 2.933 2.943 26379 / 26487
Aynı şekilde, sevinç dalgası gazetemi de sarmış vaziyette. Köşelerinden AB balonu uçuran arkadaşlara sözüm yok; duygu ve düşüncelerini bizlerle paylaşıyorlar. Şu AB balonu süzülüp de Çalışma Yaşamı sa ...
Amerikan dış yardımları için bir ölçüt gibi sunulan "liberal demokrasi"yi tanımlayan hangisi? Latin Amerika'da görünen o ki, "çürümenin önüne geçilmesi" ve "insan haklarında ilerleme" biraz daha bekle ...
Hükümet programlarında öngörülen ekonomik iyileşme ve yatırım miktarları gerçekleşse dahi işsizlerin sayısı azalmayacak, hızla artacaktır. Çalışma koşulları AB'ye katılım süreci dolayısıyla iyileşmeye ...
Nefesleri tutarak umut ya da korkuyla bekleyeceğimiz bir haftaya girmiyoruz, saksıyı çalıştırmamız gereken bir süreci yaşıyoruz. Oysa ortalık, "17 Aralık'ta dananın kuyruğu kopacak, kıllı kuyruğu acep ...
İstatistikler, kadınların ''çalışma hayatından çekilişlerinin'' sürdüğünü gösteriyor. Verilere göre, son 1 yıl içinde kadınların işgücüne katılma oranı yüzde 28.8'den yüzde 27.7'ye düşerken ev kadınlı ...
Birleşik Metal Sendikası'nın çıkartmış olduğu Sendikam adlı gazetenin Kasım-Aralık 2004 sayısından alınmıştır. ...
Gerçi sayın Düzel'in söyleşi gerekçesi biraz farklıydı. Azınlık Raporunu "bir sendikacının" yırtması karşısında meğer herkes "kim bu sendikacılar, sendikaları nasıl yönetiyorlar, zorbalığa çok mu alış ...
SSK'nın ürettiği ilacın eşdeğeri ilacı yüzde 646 oranında daha pahalıya satan ilaç firmaları var SSK'dan daha ucuza satan yerli ve yabancı firma yok Petrol-İş Sendikası, İstanbul-Şişli'de kurul ...
Türkiye'de tarım işletmelerinin büyük çoğunluğunun aile işletmesi şeklinde olduğu bilinen bir gerçektir. 1980 ile birlikte çokuluslu tarım ve gıda şirketleri; aile işletmeciliğinin verimliliği düşürdü ...
1 2.929 2.930 2.931 2.932 2.933 2.943 26379 / 26487