Derlediklerimiz

1 2.928 2.929 2.930 2.931 2.932 2.943 26370 / 26487
Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nın -NAFTA- şenliklerle imzalanmasından hemen sonra 1994 1 Ocak'ında Zapatistalar, içinde Chipas eyaletinin Başkenti San Cristobal las Casas' da olmak üzere yed ...
Mesela şöyle bir haber: "Dünya petrol devlerinden ExxonMobil, tsunami felaketi yaralarının sarılması için 5 milyon dolar bağış yapıyor." Bu "haber"in arkası yoksa, önü yoksa, geçmişi yoksa, dam üstü ...
Bu yazıya başladığım saatlerde kabine değişikliği, SSK reform yasasının bir ayağının tartışılmadan Meclis gündemine apar- topar getirilişi ile ilişkili gelişmeler belirginleşmemişti. Ancak Erdoğan hük ...
Hep birlikte 1980'lerin ilk yarısını düşünelim. Nikaragua'da Sandinistler vardı; şahin pençesinde yavru kuş olmadıklarını haykırdıklarında, hatırlıyorum, siz de boynunuza kırmızı bir mendil takmıştını ...
Marks , Kapital'in bir yerinde sorar: Tek yüzlü madalyon nerede görülmüş ki !.. Değil mi ama ? Öbür yüzünde neler yatıyor bütün bu pembe tablonun ? Bizim gibilerin işi de "öteki" yüzlerle uğraşmak. Bu ...
"AB'ye girelim, orada emeğin Avrupa'sı için mücadele edelim". Bu görüş son zamanlarda, özellikle bu gazetede sıkça dile getirildi. Biraz bunu konuşmak istiyorum. Geç kaldım, 17 Aralıkta iş bitti diye ...
Uzun bir süredir, Türkiye, AB yolunun nereden geçtiğini tartışıyor. Bu yol, kimine göre, ''Kopenhag kriterleri'' nden, kimine göre, Kıbrıs'tan, kimine göre Diyarbakır'dan geçiyor. Hükümet yetkilil ...
1990'lı yıllar dünyanın bir kez daha yeniden düzenlenmesine girişildiği süreçtir. Bu süreçte Gelişme Yolundaki Ülkeler (GYÜ), En Az Gelişen Ülkelerin (EAGÜ) tarımları da Gelişmiş Ülkeler (GÜ) ve onlar ...
Bitkisel üretim, hayvancılık ve ormancılık sektörlerinin, başta insanlar olmak üzere canlılarının bedensel ve ruhsal sağlıklarının sürdürülebilmesi ve geliştirilmesi yönünden taşıdığı önem bilinmekted ...
1 2.928 2.929 2.930 2.931 2.932 2.943 26370 / 26487