Derlediklerimiz

1 2.922 2.923 2.924 2.925 26316 / 26325
Oysa, Enron, Xerox, WorldCom gibi firmaların birbiri üstüne yıkılışı... ABD'nin arka bahçesindeki Arjantin, Brezilya ekonomilerinin çöküşü yeni bir kriz dalgasının yükseldiğini göstermekteydi. Rusya'n ...
Çok tehlikeli bir konjonktür Kapitalizmin tarihi bize en istikrarsız ve tehlikeli konjonktürlerin, hegemonyacı devletin gerileme sürecine girdiği dönemlerde oluştuğunu gösteriyor. Üstelik bu dönemle ...
ABD piyasalarına her yıl 400 milyar dolar pompalayan yabancı yatırımcıların, bu koşullarda, paralarını çekmeye başladıkları görülüyor. Frankfurt'taki Dresdner Investment Trust'ın başyatırım uzmanı Wol ...
Eğer senato da tercihini aynı yönde kullanırsa, yürütme, Kongre'nin kabul ya da reddedebileceği ikinci ihtimal pek gerçekçi görünmüyor uluslararası ticari anlaşmalar imzalayabilecek. Bu tedbir olmadan ...
Gelişmiş toplumların bütünlüğünü tehdit eden ve ağır cezaları zorunlu kılan iki konu, "kentlerdeki şiddet olayları" ve "gençler arasında suç işleme" etrafında şekillenen ahlakçı bir panik dalgası tüm ...
İroni bir tane değil ki: Bir taraftan piyasa ilişkileri ve sermaye, yeni teknolojinin ilk anda açtığı özgürlükler alanının sömürgeleştirilmesini neredeyse tamamlamak üzere, diğer taraftan, siyasi ikti ...
Bir yanınız savaşa cepheyken başta savunma bakanı olmak üzere ABD siyasetçileri ülkenize bonkör ve hoşgörülü davranacaklarını söylüyorlarsa!.. IMF programını kaytarmadan gerçekleştirmeniz için ata ...
Biz dünyadan, onların bizden aldığından daha fazla mal satın alıyoruz. Dünya ekonomisi toparlanmak için ABD piyasasına bağımlı olmaya devam ediyor" (The Washington Post 27/04). Gerçekten de 1990'lar b ...
11 Eylül sonrasında ve özellikle de Ortadoğu'daki son durum karşısında ABD - Avrupa arasındaki görüş farklılıkları ile Washington'ın tek başına daha "gür" ve "muhalefetsiz" çıkmaya başlayan sesi, tek ...
1 2.922 2.923 2.924 2.925 26316 / 26325